Hopp til innhold

Veireno-saken skal opp i Høyesterett

Nå skal Norges strengeste dom for brudd på arbeidsmiljøloven prøves for Høyesterett.

Elden i Veireno-saken

TIL RETTEN: Forsvarerteamet til Jonny Enger og VT-gruppen, advokatene Thomas Skjelbred og John Christian Elden, på vei til Borgarting lagmannsrett i august 2019. I bakgrunnen er tiltalte Jonny Enger, tidligere Veireno-sjef, og Anne-Cathrine Andersen, som representerer VT-gruppen, som eide Veireno.

Foto: Anders Fehn / NRK

I august dømte lagmannsretten Jonny Enger til ni måneders ubetinget fengsel. Bakgrunnen var at hans ansatte jobbet altfor mye mens de hentet søppel i Vestfold og Oslo.

Saken er blitt kjent som søppelkrisa i Oslo, ettersom søppelet fløt over i gatene vinteren 2017.

Dommen er Norges strengeste straff for brudd på arbeidsmiljøloven.

Enger anket straffeutmålingen. Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at saken skal prøves.

Statsadvokatene i Oslo har ment at Høyesterett må forkaste Engers anke, fordi saken ikke er prinsipiell viktig nok.

I et brev til Høyesterett skrev statsadvokat Per Egil Volledal at «en avgjørelse i Høyesterett neppe vil ha særlig prinsipiell betydning idet denne saken gjelder systematiske og omfattende brudd...»

Les også: Veireno-sjef: – Må være pinlig for Lan Marie Berg

Mente det var helseskadelig

Enger ble dømt for totalt 1080 brudd på Arbeidsmiljøloven.

500 av bruddene skjedde i Vestfold. 580 skjedde på oppdrag for Oslo kommune.

De ansatte i Veireno jobbet opptil 17,75 timer sammenhengende og opp til 88 timer i uka. Arbeidstilsynet mente det var helseskadelig og anmeldte selskapet og Enger.

Veireno tømte søppel i Oslo kommune på oppdrag fra Renovasjonsetaten. Byråd Lan Marie Berg (MDG) er ansvarlig for etaten.

Ber om bot, ikke fengsel

Forsvarer John Christian Elden mener Enger ble stilt i en vanskelig situasjon ved overtakelsen av søppelansvaret i Oslo.

– Reaksjonen på Veirenos svært begrensede overtidsbrudd i en akutt situasjon må være bøter, ikke fengselsstraff.

I 2015 ble strafferammen for brudd på Arbeidsmiljøloven økt til tre år ved særdeles skjerpende omstendigheter.

Riksadvokaten er langt mer positiv til en behandling i Høyesterett enn statsadvokaten i Oslo.

I et brev skriver de at Høyesteretts vurdering kan være nyttig fordi Høyesterett aldri før har vurdert straffenivået for så mange brudd på loven.

De ser også verdien i at Høyesterett avklarer hva som menes med «særdeles skjerpende omstendigheter» i loven.

– De gjør nok det som er rett

Jonny Enger selv synes det er fint at saken nå skal til Høyesterett.

– Man bør være i gode hender, når det kommer til Høyesterett. Den avgjørelsen de finner, den blir stående og den blir lik for alle senere. De gjør nok det som er rett, tenker jeg.

Jonny Enger mener det kanskje er på tide å se på Arbeidsmiljøloven på nytt, om det er den som er feil.

– For som vanlig borger så syns jeg det er fint at det er leger som stiller opp hvis man må opereres. Men det er jo selvfølgelig det samme i det private. Det kan ikke være noen sær-regler for offentlig sektor. Da bor vi i et land som ikke jeg vil være kjent med å bo i hvertfall.