Hopp til innhold

Høyesterett forkaster anke i advokat-sak

Den tidligere advokaten Amir Mirmotahari fra Oslo nådde ikke fram med sin anke til Høyesterett. Han ble i Borgarting lagmannsrett dømt til 11 års fengsel, for å ha inngått avtaler om å drepe en tidligere klient og kidnappe et voldtektsoffer. Det var en skjerpelse av dommen fra Oslo tingrett.

Advokaten mente dommene var så like at han mente det var saksbehandlingsfeil. Han anket derfor saken videre til Høyesterett.

Men Høyesterett mener at lagmannsretten har behandlet saken grundig og på selvstendig grunnlag, og forkaster derfor anken.