Høyest arbeidsledighet i Oslo

Ferske tall fra Nav viser at ledigheten i Oslo siden 10.mars har antall arbeidsledige økt med nesten 40.000 mennesker. 12,7 prosent i Oslo er arbeidsledige. I resten av landet ligger arbeidsledigheten på 10, 4 prosent.