Fem dømt til ubetinget fengsel for barneran

OSLO TINGRETT (NRK.no): En 18-åring er dømt til halvannet års fengsel i den såkalte barneranssaken, mens en 19-åring får ett års fengsel. Flere andre av de 19 tiltalte i saken er også dømt til fengsel i Oslo tingrett.

Påtalemyndighetene i barneranssaken

Påtalemyndigheten, her ved politiadvokatene Viola Bjelland (t.v.) og Trine Dyngeland, hadde lagt ned påstand om ubetinget fengselsstraff for 7 av de 19 tiltalte.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Totalt var 19 unge menn siktet for en rekke ran og grove tyverier i Oslo-området. En 19-åring dømmes til fengsel i ett år for til sammen åtte ran og to grove tyverier. Retten mener 19-åring har vært en sentral pådriver i miljøet, og har vist skremmende atferd ved å vise fram et knokejern.

Aktors påstand for den 19-åring var 15 måneders fengsel, og forsvarer Martin Hay sier 19-åringen er relativt fornøyd med dommen.

– Vi er fornøyde med det faktum at hans erkjennelse har blitt tillagt vekt, og registrerer også at samfunnsstraff ble vurdert, sier Hay.

Etter at dommen ble avsagt, slo dommer Ellen Meinich Martens fast at alle forsvarerne tok betenkningstid når det gjelder en anke.

– Vi kommer til å bruke de neste to ukene godt, for å vurdere en anke. Samtidig er det slik at min klient ønsker å bli ferdig med saken, sier Hay.

Dømt for 15 ran

En annen av de unge mennene som var tiltalt for flest punkter, en 18-åring, dømmes til fengsel i ett år og seks måneder. 18-åringen ble til sammen dømt for 15 ran, samt noen tyverier.

Retten la i dommen til grunn at 18-åringen har skapt frykt blant mindreårige ved å vise aggressiv oppførsel. Samtidig la retten vekt på at 18-åringen har erkjent handlingene, og at han har gitt utrykk for at han angrer på det han har vært med på.

– Vi er glade for at han har fått en mildere straff enn det aktor la ned påstand om, og tar betenkningstid når det gjelder en eventuell anke, sier 18-åringens forsvarer Catharina Gjesti til NRK.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Barneransaken

Dommen i den såkalte barneranssaken faller i Oslo tingrett torsdag.

Foto: Esther Maria Bjørneboe

Legemsfornærmelse

Totalt 15 av de 19 tiltalte ble kjent skyldige da dommen i den svært omfattende saken ble avsagt torsdag. I tillegg til de nevnte 18 - og 19-åringene, ble ytterligere tre personer dømt til ubetinget fengsel.

En av disse, en annen 19-åring, dømmes til 45 dagers betinget og 45 dagers ubetinget fengsel. Dommen er en fellesstraff med en dom fra januar i fjor.

En annen av de tiltalte, også han 19 år gammel, dømmes til fengsel i 60 dager, hvorav halvparten gjøres betinget.

Retten fant også en 21-åring skyldig i ran og legemsfornærmelse. Straffen ble satt til 7 måneders fengsel, hvorav 120 dager ble gjort betinget.

Fire frifunnet

I tillegg ble fire unge tiltalte, to på 16 og to på 17 år, dømt til betinget fengsel fra 60 til 120 dager, med en prøvetid på to år. Seks andre tiltalte ble ilagt samfunnsstraff, fra 60 til 230 timer.

Fire av de tiltalte ble frifunnet, og straffene ble av tingretten gjennomgående satt noe lavere enn aktors påstand. Aktor Trine Dyngeland sier påtalemyndigheten vil bruke de neste ukene godt, før man skriver en innstilling til statsadvokaten om ankespørsmålet.

– Dette fremstår som en god og grundig dom, men det er enkelte punkter vi må se nærmere på. Etter en nærmere gjennomgang vil vi skrive en innstilling, og så er det statsadvokaten som skal beslutte om saken skal ankes eller ikke.

Aktor hadde på forhånd lagt ned påstand om ubetinget fengselsstraff for 7 av de 19 tiltalte, samfunnsstraff for 8 av dem og betinget fengsel for de øvrige 4.

– Slik jeg registrerte det var det gjennomgående for de tiltalte at straffen ble satt noe lavere enn det påtalemyndigheten påstod. Det er en av de tingene vi må se litt nærmere på, sier Dyngeland til NRK.

Flere av de tiltalte har erkjent å stå bak grove tyverier og ran, noe som også spiller inn på rettens vurdering når det gjelder straff.

Dette gjelder blant annet to av de unge mennene som var tiltalte for flest punkter. Martin Hay, som representerer 19-åringen som ble dømt for åtte ran, har i forkant av domsavsigelsen sagt til NRK at hans klient er innstilt på å bli ferdig med saken, slik at han kan «begynne å gjøre konstruktive ting».

Laster kart, vennligst vent...