Gode søknadstall til HiØ

Nær 3200 søkere har registrert seg til 1400 studieplassene som Høgskolen i Østfold tilbyr i årets opptak på grunnstudier.

Høgskolen i Østfold

Nær 3200 søkere har registrert seg til 1400 studieplassene som Høgskolen i Østfold tilbyr i årets opptak på grunnstudier.

Foto: Bård Halvorsen

Hans Blom, rektor HIOF

Størst økning er det på på økonomifag og informatikk.

Foto: Bård Halvorsen/Høgskolen i Østfold

Også årsstudiene i fremmedspråk har økning.

– Vi har hatt en jevn vekst i opptakstallene de siste fire årene. Vi gikk opp hele tjue prosent i fjor. Det var tre ganger mer enn landsgjennomsnittet. Vi opprettholder det høye nivået i år, forteller sier rektor ved Høgskolen i Østfold Hans Blom.

Høgskolen i Østfold har 3200 søkere til 1400 sturdieplasser i år. HiØ velger også i år å ikke tilby deltidsstudiet i sykepleie, der det har vært en nedgang, som i fjor.

– Ved Akademi for scenekunst var det så mange som 7 søkere pr. studieplass til scenekunstutdanningene i opptaket, kun en liten nedgang fra i fjor. Der er vi i gang med opptaksprøver denne måneden, sier Blom.

Liten nedgang

Mens det på landsbasis er en nedgang på hele 18 prosent på søknader til førskolelærerstudiet, opplever Høgskolen i Østfold en nedgang på kun fem prosent.

– Vi har en liten nedgang sammenlignet med i fjor, men har ihvertfall nok søkere til antall studieplasser, fortsetter han.

Han er usikker på hva denne nedgangen skyldes.

– Tallene fra i år er nokså like søkertallene fra 2011, mens vi hadde en liten topp i fjor. Det er vanskleig å si hva som kan være årsaken til denne nedgangen. Det kan være naturlige svingninger, eller det kan være noe spesielt som har skjedd det siste året, det er jeg ikke sikker på, sier han videre.