Hopp til innhold

Her blir NRKs TV-team kastet stein på

Fattige tilreisende har satt sinnene i kok hos beboere på Sinsen. Da NRK skulle lage en reportasje om problemet denne uken, kastet folk som bor under Ring 3 stein etter journalisten og fotografen.

Fattige tilreisende sover under Sinsenkrysset. Naboer opplever dem som aggressive og ufine. Da NRK skulle lage reportasje fra steinrøysa under Ring 3, ble de møtt av folk som kastet stein.

Digre, skarpe kampesteiner gjør det tilsynelatende umulig å bo under Sinsenkrysset i Oslo. Likevel har flere skapt seg et hjem her.

Mange naboer føler seg utrygge. Også Sporveien ser det som et problem at de sover og oppholder seg så tett på trikkeskinnene.

Onsdag denne uken var derfor politiet, Sporveien og andre instanser på befaring under Sinsenkrysset, for å sjekke tilstandene.

Kastet stein mot fotograf og journalist

NRKs team var på plass i god tid, for å filme soveplassene. De trodde ikke noen ville være der, fordi det var langt på dag.

– Det er forståelig at de syntes vår filming var ubehagelig. Ingen bor under Sinsenkrysset fordi de liker det. Jeg tror de kastet stein for å skremme, ikke for å skade. Når det er sagt så burde de ikke ha kastet stein, sier journalist Knut-Martin Løken.

NRK-teamet trakk seg tilbake. Likevel, da de hadde kommet seg over veibanen ble de kastet stein etter.

Steinkasterne tok så sakene sine og gikk, kort tid før Rusken, Sporveien, naboer og politiet dukket opp for å gjennomføre befaringen.

Bostedsløse sover i stenrøys

SOVER HER: Mellom store kampesteiner under Sinsenkrysset har bostedsløse laget seg groper som de overnatter i.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Naboer er fortvilet

Et klart flertall i Norge, 63 prosent, vil nå ha tiggeforbud. Det viser en ny undersøkelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Og mange borettslag på Sinsen har sett seg lei på problemene som følger med fattige tilreisende.

– De gjør fra seg bak våre garasjeanlegg. Når vi skal ned og ta trikken, blir vi noen ganger trakassert. Jeg ble jo angrepet for tre uker siden, fordi jeg kom til å be dem om å rydde. Det var lite populært, sier nabo Unni Klausen.

Men det er delte meninger blant dem som bor i området.

– Jeg merker ikke mye til det. Jeg ser at de bor ute om natten, griller på kvelden og har det fryktelig stusslig. Det opplever jeg, sier Øyvind Kanavien, som bor like i nærheten.

Han mener det ikke har noen hensikt å jage dem vekk.

– Fattigdom vil være der, uansett om vi ser det eller ikke, sier han.

Naboer ved Sinsenkrysset

DELTE MENINGER: Unni Klausen og Øyvind Kanavien bor begge i området rundt Sinsenkrysset. Men de er ikke enige om hvordan man skal forholde seg til at bostedsløse bor under broen.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Sporveien frykter ulykker

For Sporveien er et av problemene avføring ved steder de jobber, men aller mest frykter trikkeførere hva som kan bli konsekvensene av boplasser som ligger tett opp til skinnegangen.

Politioverbetjent Marius Gunnerud

Politioverbetjent Marius Gunnerud sier det er ulovlig å campe her og vil vise bort folk som overnatter.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Vi ser på det som skummelt og farlig. Det går jo trikk her hvert tiende minutt, helt til klokken 01 om natten, sier Sven Granhaug som er driftsingeniør i Sporveien.

Samtidig sier politiet i Oslo at de har færre utfordringer med fattige tilreisende nå enn for to til tre år siden, selv om de erkjenner at problemene på Sinsen har blitt for store.

– Det er ulovlig i henhold til politivedtektene i Oslo kommune å campe på offentlig sted i bykjernen. Her er det ulovlig å campe, og det kommer vi til å følge opp, sier politioverbetjent Marius Gunnerud i Oslo-politiet.

Politiet ryddet og viste bort folk

Onsdag kveld var flere politipatruljer tilbake under Sinsenkrysset.

Politiet sjekket at folk ikke hadde lagt seg under Ring 3 igjen, og fjernet også tepper og madrasser som lå igjen i steinrøysa.

Flere tilreisende hadde pakket sakene sine og var på vei bort fra området.

I mai sa Byrådet i Oslo at de vil innføre elleve tiltak for å håndtere tilreisende bostedsløse på en bedre måte. Blant annet vil de rydde mer, bedre toalettilbudet, lage flere sengeplasser og vurdere meldeplikt for tigging.

Politiet rydder opp under Sinsenkrysset

RYDDER: Politiet fjerner madrasser og tepper som ligger igjen i steinrøysa under Sinsenkrysset.

Foto: Maria Nakken / NRK