Henter asylsøkere til Norge

Denne uken hentes et tjuetalls asylsøkere til Norge fra Italia. Vi skal ta imot 1500 innen utgangen av neste år, for å avhjelpe situasjonen i Sør-Europa.

Flyktningar ved Lesbos i Hellas.

Norge har sagt ja til å ta imot 1500 asylsøkere fra Sør-Europa.

Foto: Petros Giannakouris / Ap

Mens Norge opplever at asylstrømmen nærmest har stoppet opp, er situasjonen sør i Europa en helt annen. I fjor forpliktet Norge seg til å ta imot en liten andel av asylsøkerne som har strandet i Italia og Hellas.

Enhetsleder i UDI, Elisabeth Qvam, bekrefter at de første 20 av i alt 1500 asylsøkere vil bli fløyet til Norge fra Italia denne uken.

De som kommer nå i første runde er eritreere.

Sender ikke folk for å hente dem

Stortinget besluttet i fjor at Norge skal ta imot 1500 asylsøkere som befinner seg i Italia og Hellas. Siden Norge ikke er medlem av EU, er dette en beslutning på frivillig grunnlag, for å støtte opp under EUs relokaliseringsprogram.

Italienske myndigheter har sendt over dokumenter på aktuelle asylsøkere hit. UDI vurderer så disse ut fra enkelte kriterier. En del av dem som kommer kan allerede ha familie i Norge.

– Det er ikke slik at vi sender folk fra UDI og plukker ut, sier Qvam.

Første stans blir Råde

Første stopp i Norge vil bli Østfold Ankomstsenter i Råde. Her er de første asylsøkerne ventet på torsdag.

Dette senteret ble opprettet i fjor, da det kom et stort antall asylsøkere blant annet over grensen ved Svinesund. Da var dette senteret fullt. Nå er det knapt en asylsøker å se, på venteværelset er det helt tomt. Mottaksleder i Hero, Helge Ekelund, har opplevd store endringer siden oppstarten i fjor høst.

Helge Ekelund

Mottaksleder Helge Ekelund er forberedt på å ta imot nye asylsøkere på mottaket i Råde.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Det var veldig hektisk her til å begynne med. Men i 2016 har det vært forholdsvis stille og rolig her, sier Ekelund. Han kan fortelle at det kommer 30-40 asylsøkere i snitt i uka nå.

Torsdag kommer altså de første fra Italia til Råde. Her blir de to-tre dager for registrering og helsesjekk.

Får ingen garanti

Selv om disse asylsøkerne på sett og vis blir hentet til landet, skal de gjennom sammen prosess som andre asylsøkere.

– De blir behandlet som alle andre som kommer hit.

– De er ikke garantert å få asyl i Norge?

– Jeg tror ikke det foreligger noen garantier. De blir behandlet som alle andre som kommer til landet, sier mottaksleder Helge Ekelund.

Ankomstsenter Østfold

Foreløpig er det stille på Ankomstsenter Østfold, men nå kommer det asylsøkere hentet fra Italia og Hellas.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK