Hells Angels beholder hovedkvarteret

Oslo tingrett har avgjort at hovedkvarteret til Hells Angels i Oslo ikke skal inndras. Ifølge dommen må klubben betale en bot på 750.000 kroner.

Razzia Hells Angels Oslo

Hells Angels hovedkvarter i Strømsveien 222 på Alnabru i Oslo. Her aksjonerer Politiet og Kripos mot MC-klubben 11. februar i år.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– For medlemmene av Hells Angels fremstår dette som en kollektiv avstraffelse, siden man ikke har funnet ut hvem disse våpnene faktisk tilhører. Den boten er svært stor og vi må sette oss ned og vurdere grundig om den skal ankes, sier forsvarer Espen Johansen om boten på 750.000 kroner til Hells Angels.

Fant våpen i huset

Ved fire anledninger de siste årene har politiet funnet våpen inne i eller like på utsiden av den inngjerdede bygningen på Alnabru.

I dommen står det at det etter rettens vurdering er «utvilsomt at de fleste medlemmene av Hells Angels i Oslo har vært innforstått med at det i 2010 og 2011 ble oppbevart våpen på de skjulestedene der våpnene ble funnet.»

De to foretakene på tiltalebenken erkjente ikke straffskyld da rettssaken mot dem startet i Oslo tingrett 25. mars.

– Sjokkert over funnene

– Det var mange som var rimelig sjokkerte over våpenfunnene. Det var uakseptabelt, sånn kan vi ikke ha det, sa daglig leder og styreleder i tiltalte Capitol eiendom, Rune Olsgaard i retten. Han er også talsmann for Hells Angels i Oslo.

Mens Hamcon (Hells Angels MC Oslo Norway) ble dømt for overtredelse av våpenloven og straffeloven, ble Capitol Eiendom frifunnet for straff.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Rune Olsgaard

Capitol eiendom ved daglig leder og styreleder Rune Olsgaard, sammen med forsvarer John Christian Elden da rettssaken startet i Oslo tingrett 25. mars.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Politiet er jevnlig innom eiendommen til Hells Angels, og gjorde senest en ransaking i februar i forbindelse med en narkotikasak.

I 2010 og 2011 fant politiet to ganger en mengde ulvolige våpen og ammunisjon. Det er dette beslaget som nå har blitt behandlet i retten. Til sammen ble 15 skytevåpen funnet gjemt på ulike steder i huset, men ikke på et eneste våpen ble det funnet fingeravtrykk eller DNA.

Påtalemyndigheten tok derfor ut tiltale mot selskapet Capitol Eiendom og foreningen Hamcon.

– Samfunnet har ingen mulighet for å håndheve våpenlovens bestemmelser bare ved å gå på enkeltpersoner. Derfor blir det viktig å vurdere beslaget opp mot Capitol Eiendom og Hamcon, som eiere av bygningen, sa statsadvokat Carl Graff Hartmann da han holdt sin prosedyre i tingretten.

De ønsket å inndra hele eiendommen som siden 1996 har fungert som hovedkvarter for den beryktede MC-klubben. Det er bare måneder etter at Høyesterett enstemmig forkastet politiets anke om å ta beslag i eiendommen.

Den ble da beslaglagt av politiet i en væpnet aksjon i oktober 2013, og flere medlemmer som bodde i huset, ble kastet ut.