Har fått nok av ulv

Svenske og norske bondeorganisasjoner vil begrense ulv i Skandinavia.

Ulv

ULV MED STERK TILVEKST SKREMMER BÅNDENE. Bondeorganisasjonene i Sverige og Norge krever nå i fellesskap at den svensk-norske ulvestammen begrenses.

Bondeorganisasjonene i Sverige og Norge krever nå i fellesskap at den svensk-norske ulvestammen begrenses.

Både svenske Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) og Norges Bondelag mener den skandinaviske ulvebestanden kun skal bestå av et fåtall flokker, skriver bladet Jakt & Jägare.

Les også:

Sterk tilvekst

I Sverige og Norge er det registrert tilsammen 31 ulveflokker under forrige vinter (2010-2011).

De tre norske flokkene holder til i traktene Slettås, Kynna, Linnekleppen.

Tre hadde revir i grensetraktene nær Rotna, Gräsmark og Dals Ed-Halden.

De øvrige 25 flokkene har tilhold i Sverige.

Den skandinaviske ulvebestanden øker kraftig, og i årene 2007-2010 var den årlige tilveksten på 21 prosent.

Les også:

Tilpasses beitedyrene

Bondeorganisasjonene mener begge lands rovdyrsforvaltning må tilpasses slik, at beitedyr på den ene siden av grensen ikke utsettes for større fare for ulveangrep enn på den andre siden av grensen.

Bøndene mener at ulveflokker, som holder til kun i ett av landene, skal telle 100 prosent i det respektive landets bestand.

For grenseflokkene mener bondeorganisasjonene at ulvene skal regnes med en faktor på 0,5 i begge lands bestander.