Hopp til innhold

Gransker tips kontrollutvalget avviste

Tipsene i "Montelius-saken", som nå skal granskes, ble avvist av Halden kommunes kontrollutvalg i 2010.

Kontrollutvalget i Halden kommune

SPESIELLE FORHOLD. Daværende sekretær for kontrollutvalget i Halden kommune, Anne-Karin Pettersen (t.v.), mener varsler om uregelmessigheter ville ha blitt behandlet seriøst i andre kommuner hun er sekretær for. Ann-Kristin Grødahl var leder for Kontrollutvalget 2007-2011.

Foto: Kjetil A. Berg/Halden Dagblad

Mandag denne uka besluttet formannskapet i Halden kommune å bevilge inntil 500.000 kroner til en ekstern gransking knyttet til enhetsleder i byggesaksavdelingen i kommunen, Asbjørn Montelius.

Tipsene er ikke av ny dato og har tidligere vært avvist i kommunens eget kontrollutvalg, skriver Kommunal Rapport i dagens utgave.

Les også:

Saksøkt for ærekrenkelser

Montelius og kona har reist sak mot rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, kommuneadvokat Veronica Aam og tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen for å renvaske seg for det man oppfatter som ærekrenkelser og beskyldninger om korrupsjon.

Også Halden kommune ved ordfører Thor Edquist er saksøkt.

I lukkede samtaler Asbjørn Montelius har hatt med de tre personene, skal det ha vært tatt opp forhold kommunen har fått tips om, der enhetsleder Montelius ved byggesaksavdelingen har vært involvert.

Kommunen avviser påstanden om ærekrenkelser, og hevder de har plikt til å undersøke varslingen de har mottatt.

Les også:

Asbjørn Montelius

SAMME SAK VARSLET TO GANGER. Et tomtesalg Asbjørn Montelius (bildet) skal ha vært involvert i og den påfølgende byggesaksbehandlingen, ble varslet til kontrollutvalgssekretariatet i 2009/ 2010.

Foto: Joakim S. Enger

Fikk to varsler

Saken, som ble tatt opp i drøftingsmøtet med Montelius - og som er bakgrunnen for at han mener seg ærekrenket, gjelder et tomtesalg Montelius var involvert i på familiens vegne, og hvordan kommunen håndterte byggesaken i etterkant.

Det ble ifølge Kommunal Rapport sendt to varslinger i sakens anledning til Østfold kontrollutvalgssekretariat, som hadde sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Halden tidligere.

Varslene skal være innsendt vinteren 2009/ 2010.

Daværende sekretær for kontrollutvalget, Anne-Karin Pettersen, bekrefter at hun sendte varslene videre til kontrollutvalgets daværende leder, Ann-Kristin Grødahl, i januar 2010, skriver Kommunal Rapport.

Det ene varselet var anonymt, mens det andre varselet kom fra Fagforbundets seksjon SST, som organiserer ansatte i teknisk sektor i Halden kommune.

Anne-Karin Pettersen konkluderte med at de to varslene dreide seg om samme sak.

Hun foreslo at kontrollutvalget bad rådmannen om en redegjørelse for byggesaken, før den eventuelt ble tatt opp til behandling.

- Jeg oppfattet dette som seriøse varsler, som burde bli tatt alvorlig, sier Pettersen til Kommunal Rapport.

Les også:

Ble aldri behandlet

Varslene ble aldri behandlet av kontrollutvalget i Halden kommune, og man besluttet i samme møte å avvise "generelle anonyme henvendelser".

Daværende kontrollutvalgsleder, Ann Kristin Grødahl, hadde tidligere vært åpen for, at også anonyme tips kunne håndteres i utvalget.

- Det er korrupsjon i Halden, som i flere andre kommuner, sa Grødahl til NRK i oktober 2008, da hun redegjorde for etablering av en varslingsordning for å komme korrupte til livs.

Ifølge protokollen fra det aktuelle møtet i kontrollutvalget, der varslene lå på bordet men aldri fikk behandling, var daværende ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) og daværende rådmann Per Egil Pedersen til stede.

Les også:

- Hadde nok å gre i

Ann-Kristin Grødahl har sendt Kommunal Rapport en redegjørelse for hvorfor varslene ikke ble tatt opp i utvalget:

"Slik jeg husker det, gjaldt det to tomter som allerede var innlemmet i byens reguleringsplaner og dermed godkjent av kommunestyret.

Kontrollutvalget har nok saker å gre i og valgte ikke å bruke krefter på en sak som det ikke kunne gjøres noe med."

Det daværende kontrollutvalget bestod foruten Grødahl (Rødt) av Edna Henriksen (Ap) og John-Erik Eriksen (Ap).

Det var Ap, SV og Krf som hadde flertallet i kommunestyret i årene 2007-2011.

Alexandra Bech Gjørv

GRANSKER I HALDEN. Det er advokatfirmaet Hjorth as, som har fått oppdraget med gransking i 'Montelius-saken' ved Alexandra Bech Gjørv.

Foto: NRK

- Bli ferdig så fort som mulig

Det er advokatfirmaet Hjorth as, som har fått oppdraget med gransking i "Montelius-saken".

Alexandra Bech Gjørv, som var leder av 22. juli-kommisjonen - med oppgave å gi svar på hva som skjedde den katastrofale dagen da 77 mennesker mistet livet og mange ble skadet i to terrorangrep i Norge, skal gjennomføre granskingen i Halden.

Bech Gjørv er advokat og har tidligere vært direktør i Statoil og Norsk Hydro.

Nå skal hun undersøke korrupsjonspåstander i Halden i forbindelse med søksmålet fra byggesakssjefen.

- Vi arbeider for å bli ferdig så fort som mulig. Vi skal kartlegge faktiske og juridiske omstendigheter knyttet til enkelte varsler med påstander om misligheter, sier Gjørv til Kommunal Rapport.

Protest forsinker ikke

Onsdag denne uka fikk ordfører Thor Edquist (H) et brev fra Arbeiderpartiets gruppeleder i Halden kommunestyre, Per Kristian Dahl.

Dahl skriver at det i formannskapet sist mandag ble etterlyst mer dokumentasjon og svar på spørsmål knyttet til saken.

- Det anmodes derfor om at ordfører setter saken opp for behandling i førstkommende kommunestyremøte 23. mai, slik at alle folkevalgte kan få innsyn i den prosessen som her forutsettes iverksatt overfor en ansatt i Halden kommune, skriver han til ordføreren.

Arbeiderpartiets gruppeleder forventer et umiddelbart svar fra Thor Edquist, da det etter opposisjonens oppfatning ikke er noen tvil om at vedtaket, som ble fattet i formannskapet mandag, er ulovlig.

- Etter en rask undersøkelse er det gitt tilbakemelding til oss om, at når det gjelder både fra politisk og administrativt nivå så var flere inhabile i denne saken, når den ble behandlet i formannskapet 13. mai d.å., skriver Per Kristian Dahl.

Han ser ikke bort i fra at det kan bli fremmet en lovlighetsklage, knyttet til formannskapets vedtak.

Thor Edquist svarer Dahl den 16 mai i år, at det er uaktuelt med kommunestyrebehandling av saken.

- Vi kan ikke se at noen er inhabile til å behandle en bevilgningssak, og saken vil derfor ikke bli satt opp på agendaen til neste ukes kommunestyremøte, sier Edquist.