Gode tide for norske golfklubber

Norske golfklubber har hatt stor økning av medlemmer denne våren. Totalt har de fått 16.000 nye medlemmer i løpet av vårsemesteret. Hos Tyrifjord golfklubb i Hole kommune har økningen vært på over 50 prosent. Det er det meste de har hatt på ti år.