Gir kommunene to års fusjonsfrist

Ordførerne NRK Østfold har snakket med så langt gliser litt mindre enn kommunalministeren, som la fram sin Kommunereform 2017 i dag.

Jan Tore Sanner
Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det er 50 år siden Norge gjennomførte en stor kommunereform, og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang, sa statsråd Jan Tore Sanner, da han presenterte kommunereformen 2017 i formiddag.

– Vi har vært veldig flinke til å tilføre kommunene nye oppgaver, men kanskje har vi ikke vært til å ruste kommunene for oppgavene.

Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015 følges opp med kongelige resolusjoner. For de andre kommunene legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016. Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressemelding

Skeptisk Frp-ordfører i Hvaler

Sanner sa før framleggingen at dette var en pakke med flere gulrøtter enn pisker. Men økte midler til storkommuner forutsetter at kommunene er med på prosessen selv.

Det er ikke nok til å lokke Hvalers ordfører Eivind Norman Borge til å jobbe for en fusjon med nabokommunen Fredrikstad.

Ordfører Eivind Norman Borge, Hvaler

Hvalers ordfører tror ikke Hvaler blir de som får nyte godt av statsrådens gulrøtter, hvis de starter sammenslåingsprosesser med Fredrikstad tidlig.

Foto: Petter Larsson / NRK

– De legger fram en pakke med gulrøtter, men jeg vet ikke helt hva det vil gjøre i utslag for en sammenslutning mellom Hvaler og Fredrikstad. De snakker vel kanskje om en 20–30 millioner kroner årlig. Og hvor de pengene går hen? Vel, jeg tror kanskje de ikke kommer Hvaler til gode i noen stor grad.

– Jeg tror ikke holdningen i Hvaler har endret seg til å tro at alt blir bedre hvis vi blir slått sammen med Fredrikstad.

– Hva slags konsekvenser får det hvis dere ikke er frivillig med på en prosess om sammenslåing, går dere da glipp av disse pengene?

– Jeg er ikke veldig bekymret for det. Jeg tror vel også de som i dag sitter i regjering etter hvert vil oppdage at velgerne deres sitter i Kommune-Norge.

Fredrikstad har ingen planer

Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård sier den jobben egentlig allerede er gjort, de har en storkommune.

– Så vi har ikke umiddelbare planer om å starte kommunesammenslåing. Vi er selvfølgelig åpne for å starte dialog med nabokommunene, det er jo lagt opp til at fylkesmann og kanskje også KS skal kunne dra i gang prosessene. Det er vi positive til å være med på.

– Jeg tror at det uansett hvilke gulrøtter som kommer fra staten blir relativt komplisert. Det er også ut fra våre erfaringer et følelsesmessig perspektiv her som kan være vel så viktig for folk, fortsetter Nygård.

Agnalt gleder seg til neste valgkamp

Svein Olav Agnalt, Skiptvets Ap-ordfører, sier han ikke kan forstå at dette ikke er all verdens av gulrøtter.

– Selvfølgelig er det en del penger ute og går her, men skal det fordeles på innbyggere og kommuner som skal være med, så er det ikke store penger. Dette er ikke nok til å få virkelig gjennomslag, i hvert fall ut fra økonomisk tenkning.

Svein Olav Agnalt

Sanners kommunereform gir Skiptvet-ordfører Svein Tore Agnalt mer lyst på å føre valgkamp enn å starte prosessen.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Men ligger det ikke i kortene her nå at «hvis du ikke vil, så skal du»?

- Det er nok så.

– Men det ligger også noe mer: Det skal gå en prosess som skal være avsluttet i Stortinget i vårsesjonen 2017. I 2017 er det noe annet som skjer også, det skal være valg. Jeg ser for meg at dette kan bli et het tema i valgkampen. Og med en gjennomføring i 2018-2020, er det definitivt også reversibelt etter et valg.

– Dette tar du foreløpig med ro?

– Det er å overdrive, men det er ikke noe uventet som ligger i regjeringens forslag. Og jeg tror siste ord langt fra er sagt.