Hopp til innhold

Fylkesmannen vil tvinge gjennom sammenslåinger

Kun tre kommuner i Buskerud har sagt ja til sammenslåing. I dag kom fylkesmannens innstilling. Der får ingen stå alene.

fylkesmannens buskerud

De fleste anbefalte sammenslåingene fra fylkesmannen er allikevel foreslått på et senere tidspunkt enn det som følger av dagens reform. Regionen som derimot ikke får vente er Drammensregionen. Her foreslår fylkesmannen store endringer:

«Drammensregionen: Drammen, Svelvik, Nedre Eiker, Lier og Øvre Eiker slås sammen til en ny kommune nå.»

Drammen og Svelvik jobber allerede mot en sammenslåing, mens både Nedre Eiker, Øvre Eiker og Lier allerede har sagt nei til den foreslåtte storregionen.

Fylkesrådmann Runar Hannevold

Hannevold sier samfunnsutviklingen tilsier at man bør ha en stor Drammensregion og en stor Ringeriksregion.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Det er mange årsaker til at vi foreslår denne sammenslåingen. Hovedårsaken er at disse kommunene i veldig stor grad har vokst helt sammen. Det innebærer at dette er et felles arbeids- og boligområde, sier prosessveileder hos fylkesmannen i Buskerud, Runar Hannevold og legger til:

– Den utviklingen som startes i én kommune, vil påvirke innbyggerne i de andre. Uten at disse innbyggerne har noen som helst stemmerett i den sammenheng. Så demokratibegrepet har ganske stor betydning for dette.

Vil ha en Ringeriksregion

Heller ikke Ringerike og Hole spares. En ny Ringeriksregionen er også anbefalt som en ny kommune nå.

«Ringeriksregionen: Jevnaker (Oppland) er en del av Ringeriksregionen. Ringerike, Hole og Jevnaker slås sammen til en ny kommune nå.»

– Det er litt samme begrunnelse som i Drammen, dette med samfunnsutviklingen. Nå får man ny Ringeriksbane og man får ny E16. Gjennom denne utviklingen vil regionen få en helt annen tilknytning til landets hovedstad, og bli en del av det området. Dette mener vi må reflekteres i et felles styresystem, forklarer Hannevold.

Utsetter midtfylket, Hallingdal og Numedal

Da fylkesmannen la frem sin foreløpige skisse var Hallingdal foreslått som én kommune, mens midtfylket (Modum, Sigdal og Krødsherad) også ble foreslått sammenslått.

Fylkesmannen mener fortsatt at kommunene bør slås sammen, men skriver at de bør fortsette prosessen og ta sikte på en sammenslåing ved en senere anledning.

«Midtfylket: Modum, Sigdal og Krødsherad iverksetter en prosess med sikte på kommunesammenslutning på et seinere tidspunkt enn det som følger av dagens reform.

Hallingdal: De 6 kommunene iverksetter/fortsetter en prosess med sikte på kommunesammenslutning på et seinere tidspunkt enn det som følger av dagens reform.»

Forrige gang ble Nore og Uvdal spart som en egen kommune. Denne gangen er også de foreslått i en mulig Numedalsregion.

«Numedal: Kongsberg og/eller de 3 Numedalskommunene iverksetter/fortsetter en prosess med sikte på kommunesammenslutning på et seinere tidspunkt enn det som følger av dagens reform.»

Har skapt reaksjoner tidligere

Helen Bjørnøys første dag som fylkesmann

Da Helen Bjørnøy la frem sitt foreløpige forslag i mai ble det rabalder.

Foto: Jan Erik Wilthil / NRK

Da fylkesmann Helen Bjørnøy la frem sin foreløpige skisse i mai, var det flere som reagerte. Deriblant parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, som mente prosessen i Buskerud var uakseptabel.

Den gangen foreslo fylkesmannen at Buskerud skulle bestå av seks kommuner i fremtiden. Kun Buskeruds største kommune, Nore og Uvdal, fikk stå alene.

Fylkesmannens tilrådning sendes nå til kommunalminister Jan Tore Sanner. Det er til slutt Stortinget som gjør et endelig vedtak når det gjelder kommunesammenslåinger i juni neste år.