Hopp til innhold

Foreslår at Buskerud skal bestå av seks kommuner

Fylkesmannen i Buskerud går inn for flere kommunesammenslåinger i fylket. Kun Nore og Uvdal blir uendret.

Fylkesmannen i Buskeruds forslag til nytt kommunekart

I dag presenterte fylkesmann Helen Bjørnøy sin foreløpige skisse til fremtidens kommunekart for Buskerud.

Helen Bjørnøys første dag som fylkesmann

Fylkesmann i Buskerud, Helen Bjørnøy, la i dag frem sine anbefalinger til et nytt kommunekart.

Foto: Jan Erik Wilthil / NRK

Skissen skal sendes til kommunene som innen 1. juli skal ta stilling til om de vil inngå i en ny og mer robust kommune.

Deretter skal fylkesmannen gjøre en endelig vurdering av kommunestyrevedtakene.

Nore og Uvdal kan stå alene

Fylkesmannen foreslår at Kongsberg, Rollag og Flesberg ser på muligheten for å slå seg sammen. Dermed blir Buskeruds største kommune, Nore og Uvdal, stående alene, selv om den har færre innbyggere enn det som anbefales for fremtiden.

«Fylkesmannen vil vise til punkt to i Kongsberg kommunes vedtak samt vedtakene i Flesberg og Rollags kommunestyrer og ber Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner om å vurdere etablering av en ny, felles kommune før endelig vedtak treffes i løpet av juni. Dersom dette ikke fører fram, vil Fylkesmannen anbefale at det dannes en ny kommune av Flesberg og Rollag.»

Hallingdal som én kommune?

Når det gjelder Hallingdal er Bjørnøys første ønske at alle seks kommunene vurderer å slå seg sammen.

«Fylkesmannen vil oppfordre de 6 Hallingdalskommunene til å vurdere om det kan finnes grunnlag for videre samtaler om en ny, felles kommune før tidsfristen går ut. Om kommunene hadde ønsket et alternativ med Hol/Ål og Flå/Nes/Gol/Hemsedal ville Fylkesmannen også kunnet innstille dette.»

Ber midtfylket revurdere

Fylkesmannen mener en løsning der Ringerike og Hole slår seg sammen med Jevnaker en god løsning. I tillegg står det i rapporten at midtfylket (Modum, Sigdal og Krødsherad) oppfordres til å gjenoppta samtalene om en eventuell sammenslåing.

«Om de tre kommune, Ringerike, Jevnaker og Hole velger å danne en ny kommune vil Fylkesmannen anbefale denne løsningen.»

«Fylkesmannen vil oppfordre de 3 kommunene i Midt-Buskerud til å vurdere om det kan finnes grunnlag for videre samtaler om en ny, felles kommune før tidsfristen går ut.»

Én storkommune i sør

Til slutt anbefaler fylkesmannen at man rundt drammensdistriktet slår seg sammen til én kommune. Hvis for eksempel Lier velger å stå alene, opplyser fylkesmannen at de vil gjøre departementet oppmerksomme på dette og be om en vurdering av eventuell grensejustering.

«Fylkesmannen vil anbefale en løsning der de fleste kommunene i området går sammen i en ny kommune. Lier kommune oppfordres til å delta aktivt i arbeidet med å finne en felles plattform sammen med de andre kommunene. Om Lier velger å bli stående alene som kommune, vil Fylkesmannen gjøre departementet oppmerksom på planarbeidene for Lierstrandaområdet med ny fjordby, ny R 23, tilkoplinger på E 18, nytt dobbeltspor for tog, ny stasjon og muligens nytt sykehus og be om at grensejustering vurderes.»