Full stopp på T-banen ved Ensjø

Det er full stans i T-banetrafikken i østlig retning ved Ensjø stasjon. Det har vært lett røykutvikling i et togsett og det er uvisst hvor lang tid det tar før Sporveien får fjernet toget. Det vil bli forsinkelser også i resten av T-banetrafikken i Oslo som følge av togstansen.