Frykter økt handelslekkasje til Sverige

Økte avgifter på alkohol og tobakk vil føre til enda mer grensehandel, tror Frp-politiker.

Ulf Leirstein, Frp

Ulf Leirstein i Frp mener at forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i dag gjør det tøffere for næringslivet i Østfold.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Regjeringens alkoholpolitikk ødelegger for handelsstanden i Østfold og kommer til å føre til økt grensehandel. Det mener stortingsrepresentant Ulf Leirstein i Frp.

– Det blir tøffere for næringslivet i Østfold. Flere og flere reiser til Sverige, fordi det er billigere der. Det går utover næringslivet i Østfold, og jeg synes det er trist at dagens regjerning har sittet stille og sett på det i åtte år, mener Ulf Leirstein.

Øker avgiftene på alkohol og tobakk

Ingunn Jordheim er presseansvarlig i VBF

Generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinleverandørenes forening.

Foto: VBF

Også generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinsleverandørenes forening frykter økt handelslekkasje med budsjettendringene som er foreslått av den sittende regjeringen i dag.

– Handelsstanden i Østfold er veldig utsatt fra før. Løypa til Sverige er godt kjørt opp og vi vet at østfoldinger reiser til Sverige for å handle vin og brennevin fordi det er billigere der, sier hun.

– Å øke de norske alkoholavgiftene, sender i praksis nordmenn over grensen og gjør grensehandel og smugling mer fristende.

I statsbudsjettet som ble lagt frem i dag foreslår regjeringen å øke alkoholavgiften med 1,6 prosent.

Avgiften på snus og skrå økes med 2,1 prosent, mens sigaretter og sigarer får 1,7 prosent høyere avgifter.

Les også:

– Må redusere avgiftene på lokkevarer

Jordheim sier hun håper Solberg-regjeringen velger en annen politikk.

– De har sagt at de slår ring om alkoholpolitikken og at det ikke skal være store endringer. Men vi regner med at den kommende regjering vil se på avgiftene, og sørge for å harmonisere avgiftene til svenske forhold.

Grensehandelen er allerede sterkt økende. Septembertallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at grensehandelen de foregående tolv månedene var på 12,5 milliarder kroner – og at nesten 2 milliarder av dette var alkohol.

– Dagens regjering har i åtte år ikke brydd seg om at vi har en lekkasje til våre naboland på rundt 10 milliarder kroner i året. Men jeg håper og tror at en ny regjering skjønner at vi må redusere avgiftene på typiske lokkevarer, slik at det blir billigere for folk flest i Norge, mener Ulf Leirstein.

Les også:

– Udramatisk økning

Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan, avviser påstanden om at justerte alkoholavgifter vil føre til økt grensehandel.

– Avgiftsjusteringen er udramatisk. Økningen er ikke mer enn forventet prisstigning for neste år. Det betyr at alkoholprisene i realiteten er uendret, sier hun.

Kolstad avviser også at alkohol er en lokkevare. Matvarer står for omtrent halvparten av grensehandelen, mens det samme tallet for alkohol er 15 prosent, ifølge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

– Alkohol er ikke den den største varegruppen nordmenn kjøper på andre siden av grensen, blant annet på grunn av kvotene, sier Kolstad.