Tror på frifinnelse i flere korrupsjonssaker

I tingretten ble mannen i 20-årene dømt til fem måneders fengsel for medvirkning til grov korrupsjon. I lagmannsretten ble han frifunnet. – Dette har vært et to års mareritt, sier forsvarsadvokaten.

FORSVARERE: Svein Duesund og Håkon Engeseth Duesund

FORSVARERE: Svein Duesund og Håkon Duesund representerer mannen som var den første domfelte til å få opp ankesaken i den omfattende korrupsjonssaken i Drammen.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Jeg er veldig glad for resultatet. Vi mener at rettferdigheten endelig har skjedd fyllest, sier mannens forsvarer, Svein Duesund, til NRK.

Det var Drammens Tidende som omtalte dommen først.

Mannen ble i fjor dømt til fengsel i fem måneder for medvirkning til korrupsjon. Ifølge dommen fra tingretten skal han ha betalt 10.000 kroner ulovlig, til den kvinnelige saksbehandleren i Drammen kommune, for å få sin byggesak godkjent.

Den dommen har lagmannsretten satt til side og frifunnet mannen.

– Det sier seg jo selv at han var svært glad, lettet og beveget. Dette har vært et to års mareritt, forteller Duesund om hvordan hans klient reagerte på frifinnelsen.

Skal behandle flere ankesaker

Dette er den første ankebehandlingen av de ni sakene som har gått for retten i kjølvannet av korrupsjonssaken i Drammen kommune. Duesund er også forsvarer for flere av de andre utbyggerne som er dømt og venter på å få sine ankesaker behandlet.

– Denne dommen vil få veldig stor betydning for de andre sakene. Nå har vi gått opp løypa. Sakene er veldig like, forteller Duesund.

– Så du tror på frifinnelse i flere saker?

– Helt klart. Både tror og håper.

Tar frifinnelsen til etterretning

Aktoratet er derimot ikke enige i at denne dommen nødvendigvis påvirker de andre sakene.

– Hver sak lever sitt eget liv, sier politiadvokat og medaktor Hans Lyder Haare til Drammens Tidende.

Både han og statsadvokat Anne Cristine Stoltz Wennersten, som er aktor i saken, sier til avisa at de tar frifinnelsen til etterretning.

Aktor Anne Christine Stoltz Wennerseten og medaktor Hans Lyder Haare.

Aktor Anne Christine Stoltz Wennersten og medaktor Hans Lyder Haare.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Dømt for korrupsjon

En kvinnelig saksbehandler og hennes mannlige kollega i byggesaksavdelingen i Drammen kommune, ble før påske dømt til henholdsvis seks og 3,5 års fengsel for korrupsjon. Begge har anket dommene.

Ifølge dommen fra tingretten, har kvinnen tatt imot 1,2 millioner kroner i bestikkelser, mens mannen har tatt imot 115.000 kroner.

Politiet har etterforsket til sammen 27 utbyggere som de mener har fått sine byggesaker ulovlig godkjent.

Ni av disse sakene har allerede gått for tingretten, og de tiltalte er blitt dømt. Åtte av sakene er anket.