Forvirring om vielser i kommunene

Skal du gifte deg etter nyttår er det høyst uklart hvem som skal gjøre det og hvor, hvis du ikke velger presten og kirka eller humanistisk vigsel.

Malin Killie Martinsen

IKKE AVGJORT: Hvor man kan gifte seg borgerlig i 2018 er enda ikke avgjort.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

I juni bestemte Stortinget at det ikke lenger er dommerne og tingrettene som skal vie ektefolk borgerlig, men kommunene. Det er ennå ikke bestemt når lovendringen skal tre i kraft, men planen er at forandringen skal skje 1. januar 2018. Før loven blir gjeldende, må den fattes i Kongen i statsråd.

– Seremonien vet jeg ikke helt hvordan blir. Jeg hadde sett for meg seremonien på Rådhuset, men nå får vi se hvordan det løser seg, sier Malin Killie Martinsen som skal gifte seg til sommeren.

Malin Martinsen 4

SOMMERBRYLLUP: Malin Killie Martinsen skal gifte seg neste sommer.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Oslo kommune har enda ikke lagt en ferdig plan for hvordan dette skal foregå. I 2016 ble 1523 par viet i Oslo tingrett. Så mange par har Oslo rådhus ikke mulighet til å vie.

– Disse tingene er ikke ferdig diskutert, men jeg er veldig glad for at Oslo kommune får dette ansvaret. Alle som er forelsket og som ønsker å gifte seg skal vi legge godt til rette for, sier ordføreren i Oslo, Marianne Borgen (SV).

Kan bli viet av ordføreren

Lovendringen gir ordføreren og varaordføreren automatisk vigselsmyndighet i hver kommune. I tillegg kan bystyret utnevnte navngitte vigslere blant kommunalt ansatte og politikere i bystyret. Ordføreren i Oslo er ikke fremmed for tanken om å selv vie nye par.

Marianne Borgen (SV)

FLEKSIBEL: Ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo vil legge godt til rette for par som ønsker å gifte seg.

Foto: Oslo kommune

– Det kan ikke være noe hyggeligere enn å vie folk som er forelsket. I Oslo blir det nok en kombinasjon mellom personer som jobber i kommunen og folkevalgte som vil få vielsesrett, forteller Marianne Borgen.

Malin ønsker gjerne ordføreren til stede til sommeren.

– Velkommen skal hun være. Men hun hadde fått veldig mye å gjøre dersom hun skal vie alle som gifter seg borgerlig i Oslo, sier Malin Killie Martinsen.

– Rådhuset et selvsagt alternativ

Kjetil Glimsdal

SKAL BESTEMME: Ordfører i Grimstad, Kjetil Glimsdal (KrF), sier vigselsmyndigheten skal opp i kommunestyret i oktober.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Andre steder i landet diskuteres det også nå hvordan den nye lovendringen skal utføres. Ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) i Grimstad sier at saken skal opp i kommunestyret i oktober og at de da sannsynligvis bestemmer at vielsene skal foregå på Rådhuset.

– I tillegg må vi ha klart noen flere forslag til da om hvem som skal kunne utføre vielsene i tillegg til ordfører og varaordfører.

I Trondheim vil det nye vielsesstedet bli bestemt på formannskapsmøtet 19. september. Lederen for bystyresekretariatet i kommunen, Kristin Leinum, regner også Rådhuset som et åpenbart alternativ til nytt sted.

– Vi skal legge vekt på at vigslene gjennomføres på et egnet sted og at de gjennomføres på en god måte. Rådhuset er et selvsagt alternativ, sier Kristin Leinum.

Ordfører Fred Ove Flakstad (Ap) i Torsken på Senja anslår at kommunen har null til fem vielser i løpet av et år og at de ikke trenger flere til å ta unna vielsene enn ordføreren og varaordføreren.

– De fleste her har gifta seg i kirka. Jeg tror ikke det blir stor etterspørsel etter ordføreren.

Brud prøver brudekjole

PRØVER: Før bryllupet prøves kjoler til den store dagen.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK