Forverret økonomi

Halden kommunes håp om å kunne gå i null i år er ikke lenger realitet.

Halden kommune rådhuset

FORVERRING. Skatteinntekten svikter og det forbrukes mer enn forventet. Rådmannen tror ikke Halden går i null i år.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune var ved årsskiftet den norske kommunen, som hadde størst oppsamlet underskudd.

Kommunen bruker daglig mer penger enn det som kommer inn, og det er varslet oppsigelser og kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Men det tar tid å få effekt av kuttene, og når skatteinntektene også går ned tror ikke lenger rådmannen i Halden det er mulig å gå i null for 2014.

Les mer:

Budsjettsprekk

Prognosen for september viser et merforbruk på 3.190.000 kroner.

I følge de kommunale nettsidene klarer de to store kommunalavdelingene Undervisning og oppvekst og Helse og omsorg å holde budsjett.

Også på Kultur og området Felles er det positive tall for september, men i Teknisk og NAV er det negative prognoser på henholdsvis 5,4 milloner og 7,0 millioner kroner.

- Med to måneder igjen av året er det en utfordring å foreslå nye tiltak som vil få vesentlig resultateffekt inneværende år. For å komme nærmest mulig balanse ved utgangen av året har rådmannen derfor fortsatt fokus på budsjettdisiplin og strenge prioriteringer innenfor sine fullmakter. Inntektsoptimalisering og redusert vikarbruk har et særskilt fokus, sier rådmann i Halden Gudrun Haabeth Grindaker på kommunale nettsider.

Les også:

Skatteinntekter går ned

Den nasjonale svikten i skatteinntekter representerer en usikkerhet i prognosen.

Halden kommune har nedjustert inntektene i tråd med regjeringens anslag som kom samtidig med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2015.

Rådmannen anser det som sannsynlig at det vil bli en ytterligere svikt i skatteinntektene i forhold til dagens prognose.

- Siden slutten av desember har vi justert ned skatten over 11 millioner, og det ser ut som den skal ytterligere ned, sier Haabeth Grindaker.