Fortvilte huseiere i pengekrangel med Bane Nor

Bane Nor er klare til å rive bygg for å gi plass til ny jernbane på Østlandet. Samtidig må de i retten mot beboere som ønsker mer penger for husene sine.

Advokat Hilde Vale

Advokat Hilde Vale (t.v.) representerer flere av boligeierne i Moss tingrett. Tirsdag var hun med på befaring i boligene i Boyebakken i Moss.

Foto: Tomas Berger/NRK

Over hele Østlandet opplever folk å måtte flytte fordi hjemmene deres ligger i veien for det kommende dobbeltsporet på jernbanen.

Bare langs Østfoldbanen anslås det at mellom 250 og 420 hus må rives.

Flere av boligene er allerede tomme og klare for riving. Men i Moss må Bane Nor gjennom flere runder i retten mot 28 boligeiere som nekter å flytte, selv om de har fått varsel om utkastelse.

Grunnen er at de mener de får for lite betalt for hjemmene sine.

Regelen er at boligeierne skal få en erstatning som gjør det mulig å skaffe seg en tilsvarende bolig i samme område.

– Tilbudene har vært på et nivå som gjør at de som bor her, ikke har mulighet til å kjøpe seg noe tilsvarende. Derfor er vi nå i retten, sier advokat Hilde Vale, som representerer flere av boligeierne.

De som mister hjemmet sitt, vil naturlig nok ha så mye penger som mulig for å flytte. Bane Nor forholder seg til takster og boligmarkedet på stedet der boligen ligger.

Begge parter innhenter takst før det forhandles, og blir man ikke enige, går saken til skjønnsretten.

Gjenspikrede vinduer i Nyquistbyen

SPIKRET IGJEN: Bygninger i Nyquistbyen i Moss er spikret igjen og klargjort for riving av Bane NOR.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

Nekter å flytte

Denne uken møter de første boligeierne for å kjempe sin sak i Moss tingrett. Tirsdag var alle involverte på befaring hjemme hos beboerne.

– Jeg håper og tror at retten får et innblikk som gjør at man får rettferdige og riktige juridiske løsninger for de som er igjen her, sier advokat Vale.

Advokat Hilde Vale

Advokat Hilde Vale bistår flere av beboerne som nå kjemper mot Bane Nor i retten.

Foto: Tomas Berger/NRK

Blant beboerne NRK møtte i sameiet Boyebakken et steinkast unna Moss stasjon, var Gudrun Røsholdt Lorentzen og ektemannen Terje.

De har bodd i boligblokkene de siste fem årene, men skulle ha levert nøklene sine til Bane Nor og flyttet ut innen 1. august.

Nå skal de isteden møte Bane Nor i retten i løpet av høsten.

Fire ulike takstmenn har vurdert leiligheten deres. Tilbudet fra Bane Nor er mellom ti og femten prosent lavere enn prisanslaget fra disse, ifølge ekteparet.

– Jeg hadde forventet at staten som motpart ville oppføre seg anstendig og respektfullt overfor boligeiere som må avstå grunn til samfunnets beste. Men det er ikke erfaringen vi sitter igjen med, verken vi eller mange andre som allerede har flyttet, sier Røsholdt Lorentzen og beskriver Bane Nor som en hard motpart.

Gudrun Røsholdt Lorentzen og Terje Lorentzen

Terje Lorentzen og Gudrun Røsholdt Lorentzen er ikke fornøyde med tilbudet de har fått av Bane Nor.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Bane Nor: – Opp til tingretten

Prosjektsjef i Bane NOR, Jarle Midjås Rasmussen har tidligere uttalt til NRK at han mener at de har gitt en rimelig takst på eiendommene.

– Vi mener det ligger på riktig nivå. Men hvis retten er uenig, så vil vi rette oss etter det, sier han.

Det er advokat Birgitte Bie Mørkved som er prosessfullmektig for Bane Nor i sakene.

Advokat Birgitte Bie Mørkved

Advokat Birgitte Bie Mørkved sier at det er opp til Moss tingrett å avgjøre hvor mye beboerne får i erstatning.

Foto: Tomas Berger/NRK

Hun sier at det nå blir opp til tingretten å bestemme hvor mye beboerne skal få betalt.

– Det pågår nå rettsforhandlinger i Moss tingrett, og det blir opp til retten å fastsette erstatning for de som har avstått eiendom. Det vil Bane Nor ta til orientering. Utover det har ikke Bane Nor noen kommentarer i saken, sier hun.

Tirsdag kveld ble saken diskutert i bystyret i Moss. Der ble politikerne enige om en enstemmig uttalelse til støtte for beboerne.

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein sa også at han kommer til å ta opp saken med samferdselsminister Jon-Georg Dale.

– Dette er jo en underlig sak, og det virker som om det ikke er nødvendig at beboerne flytter ut over natta, sa han ifølge Moss Avis.