Fortsatt streng grensekontroll

Politiet varsler at det blir mindre politi synlig i gatene, men at grensekontrollen fortsatt vil være styrket

Kø Svinesund

Den skjerpede kontrollen på grensen har ført til ekstra kø på Svinesund.

Foto: Odd Skjerdal

Politiberedskapen er fortsatt forhøyet i forbindelse med terrortrusselen, men politiet melder at de vil trappe ned tilstedeværelsen sin fra i morgen.

Politiets tiltak vil fra i morgen dreie seg om mer etterretning og analyse, og grense- og utlendingskontroll.

Væpnet politi på grensen

Det vil fortsatt være væpnet politi å se på grenseovergangene våre og på Moss lufthavn Rygge.

Politiet kan gjennomføre økt personkontroll på grensen. Dette kan føre til at det tar lengre tid enn normalt å passere grensen, fordi de reisende kan bli bedt om å legitimere seg i større grad enn normalt.

Ta med ID-papirer

Politiet understreker at dette ikke medfører krav om ID-dokumentasjon utover det som kreves i en normalsituasjon.

Det kan likevel være en fordel å ta med pass, for dem som har det. Det vil gjøre en eventuell grensekontroll enklere og mer effektiv.

Hvis man ikke har pass, skal man ikke bekymre seg for å få komme tilbake til Norge, men man må regne med at en grensekontroll kan ta noe lengre tid, melder politiet.