Forsinkelser i prøveanalyser

Drammen kommune melder at kun én person bosatt i kommunen har fått påvist koronasmitte i løpet av siste døgn. Dette henger sammen med en teknisk svikt i analyseprosessen på Drammen sykehus og dermed forsinkelse i analysene av koronaprøvene.