For lave kjøreledninger kan utsette dobbeltdekkere

Kjøreledningene på Østfoldbanen er for lave flere steder til at dobbeltdekkertog kan settes inn, bekrefter Bane Nor. Flere togprodusenter har nå levert tilbud på toetasjes tog til bruk i Norge.

Stadlers toetasjes KISS-tog

Den sveitsiske togprodusenten Stadler har dette dobbeltdekkertog som ligner FLIRT-togene de har levert til NSB. De er 31,5 centimeter høyere enn togene som går på Østfoldbanen i dag, men det er uklart om de får oppdraget i Norge.

Foto: David Gublerbahnbilder.ch

Anbudsfristen for dobbeltdekkere til Østfoldbanen gikk ut 19. februar, etter å ha blitt utsatt fra november i fjor.

Det er ikke kjent hvilke togprodusenter som har levert inne tilbud på å leie ut toetasjes tog til norske jernbanemyndigheter.

I anbudet heter det at det skal gis tilbud på leie i fem år med inntil fire års forlengelse. Kontrakten vil ha en verdi på 350 millioner kroner.

Målet har vært at det skal prøves ut med toetasjes tog i løpet av 2019.

– Den fristen kan nå bli skjøvet på som følge av at kjøreledningene flere steder er for lav for de høyere dobbeltdekkerne, sier materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske Tog.

Det er Bane Nor som har avdekket behovet for å øke avstanden mellom spor og kjøreledninger flere steder.

Noen centimeters forskjell

Pressekontakt i Bane Nor, Kjell Bakken, bekrefter at høyden mellom kjøreledninger og spor må heves med noen centimeter.

Kjøreledninger på Østfoldbanen

Et av de nye Flirt-togene på Østfoldbanen. Materiellselskapet Norske Tog har bedt om tilbud på dobbeltdekkere for å øke kapasiteten på denne strekningen. Nå sier de at avstanden mellom sporet og kjøreledningene må heves noen steder.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

– Det er ikke snakk om mange centimeter, og det kan trolig løses ved å senke sporet noen steder, og ved å heve ledningen andre steder. De mest kritiske punktene er mellom Oslo og Ski, der det er to bruer og en tunnel som er litt for lave.

Hvor stor jobb dette er, og hva det vil koste, skal Bane Nor beregne i ukene som kommer.

Hensikten med å sette inn toetasjes tog er å øke kapasiteten på jernbanestrekningen som er overfylt av pendlere til Oslo hver dag.

Det er sveitsiske Stadler som har levert de nyeste togene som er i bruk i Norge, de såkalte FLIRT-togene. Stadler har også et dobbeltdekker-tog i samme serie, som ikke er mer enn 31,5 centimeter høyere enn FLIRT. Det bekrefter selskapet overfor NRK.

Men det er ikke klart om det er Stadler som får oppdraget med å forsyne oss med de første toetasjes togene på norske spor.

Norske Tog vil ikke ut med hvilke tilbydere som er på banen, men det antas at minst fire selskaper er ute etter den norske kontrakten.

Det går allerede dobbeltdekker godstog på Østfoldbanen, men disse er noen centimeter lavere enn toetasjes passasjertog.

Ikke et problem på hele strekningen

Jernbane

Østfoldbanen er overfylt av pendlere, og det er planen at dette skal bli den første strekningen i Norge der det settes inn toetasjes tog.

Foto: Rainer Prang / NRK

Bane Nor bekrefter overfor NRK at det kan være behov for å øke avstanden mellom sporet og ledningene på femti steder på strekningen Oslo-svenskegrensen ved Kornsjø.

– Vi skal i neste uke befare strekningen i Østfold for å avdekke mer nøyaktig hvilke behov som ligger der for å kunne sette inn de høye togene, sier Kjell Bakken.

Han mener Bane Nor i beste fall kan greie å bygge om sporet til å kunne ta dobbeltdekkere i løpet av sommeren 2018, hvis ikke problemene er for store.

– Det avhenger særlig av at vi får god nok tilgang til sporene mellom Oslo og Ski, for å kunne senke sporene forbi de kritiske bruene ved Myrvold og Kolbotn og gjennom Bekkelagstunnelen.

Svein Horrisland

– Det vil være avgjørende hvor omfattende og kostbar en ombygging av kjøreledningene blir for om prosjektet med dobbeltdekkere kan gjennomføres, sier kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

I Jernbanedirektoratet svarer kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland at de venter på de endelige konklusjonene.

– Vi vet ikke hvor kritisk dette er foreløpig. Men det er klart at det spiller en rolle hvor stort arbeid det blir og hvor mye det vil koste.

Har dere noen mistanke om at det blir vanskelig å gjennomføre?

– Foreløpig vil jeg ikke si det. Vi må helt klart få vi få vite hvor omfattende dette er. Hvis det ikke er for omfattende er det absolutt grunn for å gå videre for fullt, sier Svein Horrisland.