Mangel på politijurister gir strafferabatt

Domfelte på Romerike i Akershus får strafferabatt fordi saker blir liggende for lenge hos politiet, før de kommer opp til behandling i domstolen.

Politiinspektør Bjørn Vandvik

BEKLAGER: Politimester Bjørn Vandvik i Romerike politidistrikt sier situasjonen er beklagelig. Domfelte på Romerike får strafferabatt fordi saker blir liggende for lenge hos politiet.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Politijuristene på Romerike har store bunker med sakspapir på skrivebordet.

Årsaken er at tallet på politijurister er for få i forhold til antallet saker de skal behandle.

– Situasjonen hos oss akkurat i dag er alvorlig. Juristene har så mye å gjøre at det etterhvert ikke er forsvarlig, sier fungerende påtaleleder i Romerike politidistrikt, Åse Kjustad Eriksson til NRK.

Propp fører til strafferabatt

Mens Romerike de siste årene har blitt styrket med flere polititjenestemenn, har ikke det samme skjedd på juristsiden. Dermed blir det en propp i rettsystemet.

Det får konsekvenser.

Torsdag ble det kjent at en mann, som er dømt for seksuelle overgrep mot sin egen datter og to andre jenter, fikk to års strafferabatt fordi saken hadde blitt liggende for lenge hos politiet.

– De har jo ventet og ventet uten å få vite hva som skjer. For dem har jo overgrepene blitt verre av å gå å vente, sier Dag Svensson som er bistandsadvokat for to av ofrene i saken.

Åse Kjustad Eriksson er bekymret for situasjonen.

– Det ligger fremdeles mange gamle saker på vent i politidistriktet, og at strafferabatt kan bli resultatet for flere, er godt mulig, sier påtalelederen til NRK.

Politimesteren: – Svært uheldig

Politimester Bjørn Vandvik

Politimester Bjørn Vandvik håper å få rettet opp skjevheten i løpet av året.

Foto: Daria Zoric / NRK

Politimester Bjørn Vandvik sier situasjonen er beklagelig. Han håper at de kan få rettet opp skjevheten i løpet av året.

– Det er svært uheldig av hensyn til fornærmede i saker, men også i forhold til tilliten til rettssytemet, sier Vandvik til NRK.

Stor arbeidsmengde for juristene er et problem også i flere andre politidistrikt i Norge, men Vandvik ser at situasjonen på Romerike har blitt verre de siste årene.

– Vi har bevisst satset på flere politistillinger, men samtidig har vi ikke styrket juristsiden, sier Vandvik.

– Når tror du på en bedring?

– Jeg håper vi i løpet av året for gjort noen grep, og finner rom i budsjettet vårt for å styrke påtaleseksjonen, sier politimesteren på Romerike til NRK.