Follobanen får klarsignal

Med en total prislapp på 26 milliarder kroner er Follobanen norgeshistoriens dyreste samferdselsprosjekt. Men i revidert nasjonalbudsjett blir det endelig gitt grønt lys.

Follobanen

FOLLOBANEN: Grav der, sier Ketil Solvik-Olsen til prosjektdirektør Erik Smith og fungerende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.

Foto: Olav Juven / NRK

Det var samferdselsministeren som ga det symbolske klarsignalet i formiddag: Da tok han med seg Jernbaneverkets Follobane-byggere over sporområdene på Oslo S mens han pekte mot Middelalderbyen og sa "grav der".

250 km/t

– Det har vært planlagt og omtalt over lengre tid i mange ulike stortingsproposisjoner. Nå får de altså fullmakt fra regjeringen og Stortinget for å begynne å inngå kontrakter og forplikte seg til å bygge Follobanen, sier samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Fra tunnelåpningen ved Bispegata skal banen gå under lokk gjennom Middelalderparken sammen med Østfoldbanen før den forsvinner inn i Ekebergåsen.

Med en fart på opptil 250 kilometer i timen vil toget suse ut av den to mil lange tunnelen på Langhus og så fortsette inn til en flunkende ny Ski stasjon.

– Dette er er den viktigste milepælen for å komme i gang, sier Solvik-Olsen.

Raskere

Samferdselsministeren synes 26 milliarder kroner er veldig mye penger, men at dette er en del av et politisk ønske fra både denne og forrige regjering. Målet er å binde Østlandsregionen sammen via en god jernbane.

– Banen vil kutte reisetidene og gi økt forutsigbarhet for de reisende. Dermed vil jernbanen også bli et mer foretrukket transportmiddel, mener Solvik-Olsen.

Dette vil etter planen gjøre det mulig å spre befolkningsveksten utover.

– Folk kan bo i Ski, Moss eller Fredrikstad og komme til Oslo på kortere tid enn det de gjør i dag.

Gjennom sveitserosten

Ketil Solvik-Olsen er svært opptatt av å sette Follobanen inn i en større sammenheng.

– Banen skal bli noe mer enn bare et nytt dobbeltspor som vil frakte pendlerne fra Ski til Oslo S på 11 minutter, sier han.

Dette er samme tid som t-banen i dag bruker fra Jernbanetorget til Ullevål stadion.

Men prosjektet er ikke helt enkelt å få til.

Blant annet må utbyggerne koble seg til et konglomerat av jernbanespor på Oslo Sentralstasjon, de må grave seg forbi fortidsminnene i Middelalderparken og de må bore seg gjennom «sveitserosten» Ekebergåsen. Fjellet huser blant annet oljeanlegg og tunneler i alle retninger.

Og endelig må de komme seg inn i tunellen fra riggområdet på Åsland med fire gigantiske tunnelboremaskiner.

Jomfrutur i 2021

Prosjektdirektør Erik Smith i Jernbaneverket sitter med ansvaret for det han selv kaller et megaprosjekt.

– Hvis man ser på hver enkelt bit, trenger det ikke å være så komplekst, men totalen gjør dette kjempeutfordrende. Dette er langt mer enn en tunnel. Tunnelen er bare halvparten av prosjektet, sier Smith.

Jernbaneverket har tjuvstartet med forberedeler i Middelalderparken, men regner med å inngå de store kontraktene i høst slik at hovedarbeidet kan begynne rett over nyttår.

Hvis alt går som det skal, er Follobanen ferdig i 2021. Etter en periode med prøvedrift kan pendlerne sette seg på toget i 2022.

Jernbaneverket har laget denne illustrasjons filmen som viser hvordan den nye Follobanen vil bli.