Hopp til innhold

Mener folket må bestemme kommunesammenslåing

En kommunesammenslåing må komme fra bunnen, den må bestemmes av folket og kommunestyret. Det mener Hobøl-ordfører Håvard Wennevold Osflaten.

Håvard Wennevold Osflaten

Ordføreren i Hobøl, Håvard Wennevold Osflaten (Ap), mener kommunesammenslåinger må begrunnes i et ønske fra innbyggere i kommunene som skal slås i sammen.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

I dag møter Hobøl-ordføreren kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, som er samlet i Moss. Her skal de snakke om kommunereform og Wennevold Osflaten vil fortelle komiteen at kommunesammenslåinger må bestemmes fra bunnen av.

– For meg er det viktig å gi klart uttrykk for at dette må dreie seg om hvilket tjenestetilbud vi skal ha i fremtidens Kommune-Norge, og ikke nødvendigvis om økonomi. For jeg tror ikke det er noe særlig å hente når det gjelder strukturelle endringer i økonomi.

Må få bruke tid

– Og så er det viktig for meg å formidle til kommunal- og forvaltningskomiteen at her må den enkelte kommune få lov til å bruke grundig med tid til å finne ut hva den vil, sier Hobøl-ordføreren.

Han advarer mot at kommunesammenslåinger ikke vil lykkes uten av innbyggerne får et ord med i laget.

– Jeg er opptatt av at dette må få gro nedenifra og da er det viktig at komiteen også får høre hvordan kommunene tenker om reform, sier Osflaten.

Knut Espeland

Ordfører i Spydeberg, Knut Espeland, skal sammen med Håvard Wennevold Osflaten fortelle om kommunesammenslåing overfor kommunal- og forvaltningskomiteen. Stortingskomiteen er for tiden på besøk i Østfold.

Foto: Tomas Berger / NRK

På møtet skal Hobøl-ordføreren, sammen med Spydeberg-ordfører Knut Espeland (KrF), fortelle om forsøket på å slå sammen de to kommunene i 2003. Den gang sa velgerne i Spydeberg nei til sammenslåing med Hobøl, mens et flertall sa ja i Hobøl. Dermed ble det ikke noe av. Det skjedde etter en lang og grundig prosess, hvor begge kommunestyrene var positive til sammenslåing.

Skal drøfte kommunereform

Neste måned skal dagens kommunestyre i Hobøl for første gang snakke sammen om fremtiden og eventuelle kommunesammenslåinger.

– Derfor kommer jeg også til å signalisere overfor komiteen at for Hobøl sin del er det viktig at vi får ha gode prosesser lokalt. Vi skal ha våre første sonderinger i vårt kommunestyre 22. september på å drøfte veien videre i forhold til hvordan Hobøl kommune skal møte dette. Så det er det første møtepunktet vi har på dette og jeg er opptatt av at dette må gro nedenifra og ikke motsatt.

– Etter neste stortingsperiode, ser du for deg et annerledes Østfold enn det vi har i dag?

– At det er visse endringer i Østfold, det tror jeg nok det vil komme, basert på at det et ønske lokalt enkelte steder. Ingenting er skrevet i stein og det kommer nok til å bli endringer i kommunestrukturen i Norge og muligens også i Østfold. Men det er for tidlig å si noe detaljert om dette nå.