Følg styremøtet i Vestre Viken

Nå skal styret i Vestre Viken helseforetak komme med sin mening. Er de enige med Wisløff i at sykehuset skal ligge på Brakerøya? Vi strømmer styremøtet fra klokken 12.

Nå skal styret i Vestre Viken helseforetak komme med sin mening. Er de enige med  administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff i at det nye sykehuset skal plasseres på Brakerøya i Drammen?

NRK strømmer styremøtet i Asker fra klokken 12.00

Nils Fredrik Wisløff

Nils Fredrik Wisløff har foreslått at sykehuset plasseres på Brakerøya. I dag skal styret komme med sin innstilling.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

I dag er det styret i Vestre Viken helseforetak sin tur til å komme med sin mening om sykehusplasseringen. 3. mai la administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff frem sin innstilling. Der gikk han for en plassering på Brakerøya i Drammen.

Men selv etter styremøtet i dag er det fortsatt et stykke frem til den endelige avgjørelsen om plasseringen.

– Etter at styret i Vestre Viken har fattet vedtak i saken, oversendes den til Helse Sør-Øst. Deretter havner den på bordet hos sentrale myndigheter for endelig beslutning, sier direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt, Finn Egil Holm.

Brakerøya

Vurderingen stod mellom nåværende plassering eller Brakerøya (bildet). Sistnevnte ble den administrerende direktørens innstilling til styret i Vestre Viken.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Koster 8,8 milliarder

Et nytt sykehus på Brakerøya vil ifølge beregninger koste 8,8 milliarder kroner. Det er 800 millioner mer enn opprusting av nåværende eiendom.

Fremtidsplanen er også revidert. Sluttføring i 2022 er ifølge Vestre Viken ikke lenger mulig. Nå planlegges det at det nye sykehuset skal tas i bruk fra våren 2024.

Allerede i 2014 vedtok et enstemmig styre i Vestre Viken å gå inn for et nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Men i 2015 ble det klart at kostnadsrammene til det nye sykehuset måtte kuttes med drøyt to milliarder kroner, dermed dukket plutselig det såkalte «nullalternativet», altså sykehus på den tomten der det ligger i dag, opp igjen.

Det var disse to alternativene Wisløff tok stilling til da han la frem sitt forslag, og som styret i Vestre Viken nå skal se på.