Hopp til innhold

Føden på Kongsberg åpner

Fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus gjenåpner 15. april.

Kongsberg sykehus

Alle fødsler ble flyttet til Drammen etter at det bestemt at fødeavdelingen på Kongsberg ble stengt på ubestemt tid.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

29. januar ble avdelingen stengt etter flere alvorlige hendelser. Alle fødsler ble overflyttet til Sykehuset Buskerud i Drammen.

Etter oppfordring fra Statens helsetilsyn, valgte sykehuset å stenge fødeklinikken på ubestemt tid.

Strenger kriterier

Jardar Hals

Jardar Hals er klinikksjef ved fødeavdelingen.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Når fødeavdelingen åpner i april, skal det innføres strengere kritierer for hvem som kan føde på avdelingen enn tidligere.

Kriteriene beskriver i detalj hvilke fødsler som skal gjennomføres på Kongsberg og hvilke som skal til Sykehuset Buskerud i Drammen.

Klinikksjefen forteller at kriteriene er strengere enn mange fødeavdelinger i landet.

- Kritierene er strengere enn de som var, og de som fortsatt er ved mange fødeavdelinger i landet, sier klinikkdirektør for Kvinne- og barneklinikken i Vestre Viken HF, Jardar Hals til NRK.

Hals sier de ser signaler fra det nasjonale arbeidet rundt kritierer ved fødeavdelinger i Norge.

- Kriteriene vi har satt, ser ut til å havne ikke så langt fra det som kan komme til å bli gjeldende ander steder, sier klinikkdirektør for Kvinne- og barneklinikken i Vestre Viken HF, Jardar Hals til NRK.

Allerede i september fikk sykehuset påpekt alvorlige feil og mangler.

  • Vestre Viken HF Kongsberg sykehus tillater fødsler hvor det er kjent risiko for komplikasjoner for mor og barn, uten at man har tilgang til nødvendig kompetanse.
  • Vestre Viken HF Kongsberg sykehus har ikke et internkontrollsystem som kan bidra i tilstrekkelig grad til kvalitetsovervåkning og kvalitetsforbedring.
  • Vestre Viken HF Kongsberg sykehus, Fødeavdelingen har ikke etablert et system som sikrer at dokumentasjon av den pasientrettede virksomhet blir ivaretatt fullt ut.

Styret i Vestre Viken HF skal behandle planene om å gjenåpne fødetilbudet på Kongsberg 24. mars.