Flomvarsel på Østlandet

Det er sendt ut flomvarsel for Østlandet etter at det er ventet lokalt kraftige regnbyger i helgen.

Krokstadelva tirsdag morgen

NVE varsler flom i løpet av helgen. Her fra flommen i Krokstadelva i begynnelsen av august 2012.

Foto: Christina Honningsvåg

Norges Vassdrags- og Energidirektorat har sendt ut gult flomvarsel for indre områder i Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder fra og med i morgen.

Flomfaren er imidlertid størst på søndag, og da er det også varslet at indre strøk i Vestfold må være forberedt på flom på utsatte steder.

NVEs aktsomhetsnivå gult (2)

  • Lokal beredskapsmyndighet bør være oppmerksom på værforhold og følge med på prognoser og informasjon på varsom.no.
  • Forebyggende tiltak som rensing av dreneringsveier i spesielt utsatte områder anbefales i forkant.
  • Vær spesielt oppmerksom på områder i kommunen som erfaringsmessig får problemer når det er flom.
  • Det kan forekomme store flomskader lokalt pga. spesielt intens nedbør og/eller snøsmelting. Is og tele kan forsterke dette.

Rens stikkrenner

Lokalt kan det komme mye og intens nedbør, men det er usikkert hvor bygene vil komme.

I mindre elver og bekker vil vannføringen stige raskt og lokale oversvømmelser kan forekomme.

Tettbygde strøk vil ifølge NVE være mest utsatt. De oppfordrer folk til å rense avløpsveier og stikkrenner.

Du kan holde deg oppdatert på flomfaren i din kommune her.