Flere unge bruker smertestillende

Forbruket av reseptfrie smertestillende medikamenter blant ungdom har økt kraftig de siste årene.

Smertestillende tabletter

Ibux og Paracet er de vanligste smertestillende tablettene.

Foto: Sissel Andersen / NRK

Det viser en studie som er gjort blant tiendeklasseelever på ungdomsskoler i Drammen.

Hensikten med undersøkelsen var å finne ut om ungdommens bruk av ikke-reseptbelagte medikamenter solgt utenom apotek.

Les også: Medisinbruk etableres i tenåra

Betraktelig økning

NRK har snakket med flere ungdommer som sier at de ofte tar smertestillende på grunn av hodepine og andre smerter.

Det samme viser en undersøkelse som i dag publiseres i Tidsskrift for Den Norske Legeforening.

Studien viser at blant 15-16-åringer, på seks ungdomsskoler i Drammen, svarer 50 prosent av guttene og 71 prosent av jentene at de har brukt reseptfrie medisiner den siste måneden. 26 prosent svarer at de har brukt slik medisin daglig til ukentlig den siste måneden.

Og det er en klar økning, mener førsteamanuensis i allmenn medisin ved Universitetet i Oslo, Per Lagerløv.

- Forbruket av disse midlene har økt blant ungdom siden vi hadde en liknende undersøkelse i 2001. Spesielt har andelen ungdom som bruker disse midlene daglig eller ukentlig økt betraktelig, sier han.

- Uheldig signal

- Disse midlene har økt i befolkningen ellers, så ungdom er med på denne bølgen, sier Lagerløv.

Han mener det er forhold på elevens skole som kanskje bør rettes opp for å bedre hverdagen.

- De har selv påpekt mange ting som for eksempel støy, at de bruker mye tid foran PC-en, vanskeligheter med å drikke vann på skolen og noen har kanskje veldig stramme timeplaner, sier Lagerløv.

En av grunnene til økningen er at i 2003 ble det lov å selge de smertestillende medikamentene Ibux og Paracet i vanlig dagligvarebutikker.

- Ungdom får i størst grad tak i dette hjemme. Men at disse medisinene er frigitt for salg utenfor apotek, kan nok gi inntrykk av at disse medisinene ikke er så farlige og at de hører mer til vanlige husholdningsartikler. Det signalet er ikke heldig, sier Løvham.