Fikk beskjed om at drømmehuset skal rives før de rakk å flytte inn

Familien Gansallo Wikstrøm kjøpte for litt siden et hus på Vålerenga i Oslo, langt over takst. Så kom beskjeden om at Bane Nor ønsker å rive alle husene i gata for å bygge om togsporene.

Dette huset i Enebakkveien kan bli revet

KAN BLI REVET: I dette huset i Enebakkveien på Vålerenga i Oslo gledet familien seg til å flytte inn. Men nå kan det se ut som om familien på nytt må ut på boligjakt.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Om lag 22 hus, et par bedrifter og en moské ligger i Enebakkveien på Vålerenga der Bane Nor ønsker å bygge om togsporene om bare fem år.

– Vi er i totalsjokk. Vi skjønner ikke at det går an å kjøpe en bolig og så en måned senere få beskjed om at det er planer om å rive hele gata, sier Chan-Anne Wikstrøm som skrev kontrakt bare en måned før Bane Nor lanserte sine planer.

I tre år har familien lett etter drømmeboligen. Nå hadde Wikstrøm, samboeren Patrick Gansallo og deres 12 år gamle datter planer om å flytte inn i tide til å nyte julen i den nye huset. Men det kan bli en kortvarig glede.

Vi trodde vi hadde kjøpt et permanent hjem, men nå vet vi ikke om det står om to år.

Chan-Anne Wikstrøm

Den forrige leiligheten på Vålerenga er solgt, så nå har ikke familien annet valg enn å flytte inn i huset for å vente på en avgjørelse.

Chan-Anne Wikstrøm

LOKAL: Chan-Anne Wikstrøm og familien har bodd på Vålerenga i en årrekke, og gledet seg nå til et nytt hus i Enebakkveien.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Vil fikse «flaskehals»

Grunnen til at Bane Nor vil overta området er for å kunne håndtere økende togtrafikk. Derfor mener de at det må ryddes opp i togsporene over Brynsbakken.

I dag kjører Gjøvikbanen og Gardermobanen på to spor, mens Hovedbanen har to spor alene. Bane Nor ønsker at trafikken fra Gjøvikbanen isteden skal kjøre på Hovedbanen, og mener det ikke er mulig uten å rive boliger.

– Vi kan ikke kommentere enkeltparter, men alle blir behandlet likt gjennom reguleringsplans-prosessen. Det blir flere runder med høringer hvor alle kan komme med innspill, sier prosjektleder, Torun Hellen, om situasjonen til Wikstrøm.

Laster kart, vennligst vent...

MÅ RIVE: Her ser du hvilket området Bane NOR vil bygge om jernbanesporene i og hvilke bygninger som kommer til å bli berørt. Bane NOR mener det er umulig å legge om sporene uten å rive bygningene.

Verneverdig område

Deler av trehusbebyggelsen i delen av Enebakkveien som rammes av planene er regulert til bevaring.

Byantikvar i Oslo, Janne Wilberg, sa til NRK i forrige uke at det er trist at man må rive bygningene, men at verneverdien må vike for storsamfunnets behov for infrastruktur.

– At de til og med kan vurdere å bare slette et helt verneverdig område med denne historikken er helt uforståelig, syns Chan-Anne Wikstrøm, selv om hennes hus ikke er verneverdig.

Verneverdige hus i Enebakkveien

VERNEVERDIGE: Disse gamle trehusene må trolig vike for ny og moderne jernbane. Byantikvaren i Oslo håper det blir vurdert å flytte hele husrekka til et annet sted.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Bør få markedsverdi

Morten Andreas Meyer

Generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, Morten Andreas Meyer sier man har krav på erstatning.

Foto: Henriette Mordt / NRK

Huseiernes Landsforbund sier det er regler som beskytter huseiere i tilfeller der storsamfunnet må overta eiendom for å bygge jernbane, nye veier og lignende.

– Det er nedfelt i grunnloven at vi skal ha en erstatning som tilsvarer det tapet vi faktisk blir påført når vi avgir noe til fellesskapet interesse, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer.

I dette tilfellet, der familien har kjøpt et hus over takst, mener han de må få igjen dette.

– De har krav på en erstatning som tilsvarer markedspris for boligen, sier han.

– Hva kan man gjøre for å hindre at man havner i en slik situasjon?

– Både boligselger, takstmann, eiendomsmegler og eiendomskjøper bør gjøre seg kjent med planer rundt området. Det er selger forpliktet til å gi informasjon om til kjøperen.