Fengselsstraff for grov menneskehandel

DRAMMEN (NRK): Alle de tre familiemedlemmene i en av norgeshistoriens mest omfattende menneskehandelsaker, ble dømt til fengsel. To anket dommen umiddelbart.

Domsavsigelse Drammen Tingrett

Det tok flere timer å lese opp dommen i Drammen tingrett i dag.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

En 65 år gammel mann, hans datter (37) og hennes eksmann (35) fikk alle tre fengselsstraff for grov menneskehandel.

65-åringen ble dømt til 5 år og 6 måneder i fengsel, 35-åringen til 4 år og 6 måneder og 37-åringen til 3 år og 6 måneder.

De to mennene ble dømt for grov menneskehandel, mens kvinnen ble dømt for grov menneskehandel og grov økonomisk utroskap.

Anker dommen

65-åringen og datteren (37) anket dommen på stedet. 35-åringen valgte å ta betenkningstid, men kommer også til å anke.

Retten mente alle tre hadde opptrådt forsettlig og at de derfor skulle straffes.

Kristian Nicolaisen

Tingretten var strengere enn påstanden til aktor Kristian Nicolaisen.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Aktor, statsadvokat Kristian Nicolaisen, hadde lagt ned påstand om 4,5 års fengsel for 65-åringen, 3,5 års fengsel for 35-åringen og 2 års fengsel for den 37 år gamle kvinnen. Straffen er dermed strengere enn aktors påstand. Ifølge retten er det på grunn av grovhet og allmennpreventive hensyn.

Bistandsadvokat til de tre fornærmede, Vibeke Gjone Bille, sier til NRK at dette er upløyd mark for retten:

– Dette er et område der det er liten rettspraksis, og da forstår jeg det slik at retten har sett mer alvorlig på saken enn det påtalemyndigheten har. Og nå blir det også en ny runde i lagmannsretten, sier Bille.

De fornærmede i saken er tildømt erstatning for tapt lønn, feriepenger og skatt til gode.

Nektet straffskyld

De tre var tiltalt for å ha hentet indiske arbeidere til Norge for å jobbe i to gartnerier i nedre Buskerud. Politiet mener de tiltalte har utnyttet arbeiderne som var i en sårbar situasjon og utsatt dem for tvangsarbeid.

Ifølge tiltalebeslutningen jobbet de indiske arbeiderne 12–14 timer daglig, sju dager i uken. De hadde en timelønn på under 10 kroner. De fikk utbetalt rundt 18-20.000 kroner da de reiste tilbake til hjemlandet etter seks måneder.

Torgeir Falkum

Advokat Torgeir Falkum.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Også forsvareren til 65-åringen, Torgeir Falkum, peker på at det er ukjent farvann for domstoler.

– Vi er ikke enig i hvordan man vurderer begrepet tvangsarbeid. Det har ikke forekommet her, mener vi, og vi mener ikke de fornærmede har vært i en sårbar situasjon, sier Falkum.

Ti uker lang rettssak

Det var satt av ti uker til saken i Drammen tingrett. Nær hundre vitner har forklart seg om det som skjedde på de to gartneriene fra 2008–2012. Saken er omtalt som en av norgeshistoriens mest omfattende menneskehandelsaker.

Alle tre nektet straffskyld for grov menneskehandel da saken startet i retten i mars.