Dømt for grov menneskehandel

En far og hans tidligere svigersønn er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel for grov menneskehandel ved to gartnerier i Buskerud. Faren anker dommen.

Borgarting lagmannsrett

DØMT: Ankesaken gikk i ti uker i Borgarting lagmannsrett og betegnes som en av norgeshistoriens mest omfattende menneskehandelsaker.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Den 66 år gamle faren og den tidligere svigersønnen hans er dømt til henholdsvis fem år og tre måneder og tre år og ti måneder i fengsel, står det i dommen fra lagmannsretten.

En kvinne, som er datteren til 66-åringen, er i saken frikjent for menneskehandel, men dømt for økonomisk utroskap.

Faren og den tidligere svigersønnen utnyttet arbeidere som de hentet fra India, mener lagmannsretten. I perioder måtte arbeiderne jobbe sammenhengende, med kun korte pauser, i 12-14 timer daglig. De fikk én dag fri per arbeidsperiode på seks måneder.

Arbeiderne måtte også bo på arbeidsstedene og hadde begrenset bevegelsesfrihet, heter det i dommen. For en arbeidsperiode på seks måneder, fikk arbeiderne utbetalt rundt 18-20.000 kroner i lønn.

Faren anker igjen

Den 66 år gamle faren kommer til å anke dommen, opplyser hans forsvarer, advokat Camilla Høie, til NRK.

– Han erkjenner at han har betalt de lav lønn, og at de i eprioder har jobbet utover det arbeidsmiljøloven tillater, men mener dette har vært en ordning de har vært klar over og gjort frivillig. Han nekter for at han har brukt noen form for tvang, sier hun.

Den tidligere svigersønnen som også er dømt for menneskehandel, har ikke besluttet hvorvidt han vil anke dommen.Kvinnen som er frifunnet for menneskehandel, men dømt for økonomisk utroskap, har heller ikke tatt stilling til om hun anker.

Omfattende sak

Da den omfattende rettssaken gikk for Drammen tingrett våren 2015, nektet alle tre tiltalte straffskyld. I tingretten ble faren dømt til fem og et halvt år i fengsel, mens hans tidligere svigersønn ble dømt til fire og et halvt år og datteren ble dømt til tre og et halvt år. Det var strengere straffer enn det aktor la ned påstand om.

Alle tre anket dommen, og ankesaken gikk i Borgarting lagmannsrett i ti uker frem til 11. november. Saken betegnes som en av norgeshistoriens mest omfattende menneskehandelsaker.