Fem av sju med kjøreforbud

Statens Vegvesen har hatt kontroll av vogntog på Ørje grenseovergang, og fem av sju kontrollerte vogntog har fått kjøreforbud på grunn av dekk som ikke er egnet for føret. De som har fått kjøreforbud er både norskregistrerte og utenlandskregistrerte.

Kjøreforbud
Foto: Statens Vegvesen