Får prøvefri russetid

Russ i Lier slipper prøver i russetida hvis de lover å ikke ta på seg russedressen før 1. mai.

Russ

Dette blir ikke å se på skolene i Lier før 1. mai.

Foto: NRK

Lier-russen har gått med på et forbud mot å ta på seg russedressen før 1. mai.

Etter avtale med skolens ledelse slipper nemlig russen prøver fra 1. til 17. mai hvis de venter med å bruke russedressene.

Vil ha fokus på skole

Assisterende rektor på Lier videregående skole, Liv Wærp er godt fornøyd med avtalen.

– Vi syns det er viktig at elevene som går det 3. året har fokus på undervisningen og skolearbeidet. Vi vil jo at elevene skal ha godt fokus på skolen hele året, men så kommer vi ikke unna russetiden. Så da prøver vi å gjøre russetiden så kort som mulig med tanke på skolen.

Før Lier videregående skole innførte denne avtalen, var det vanlig at elevene tok på russetøyet på et langt tidligere tidspunkt. Werp mener dette ofte kunne føre til at læringsmiljøet ble dårligere.

– Vi har opplevd at elever går inn i en litt annen rolle når de får på seg russetøyet. De blir mer laidback, og føler de kan ta seg rom til å ha en litt annen adferd. Men nå etter vi innførte denne avtalen, så ser vi ikke russetøyet på elevene i skoletiden før første mai.

Slipper prøver

Russeavtale i Lier

Visepresident for russen på Lier videregående Mats Eidal Olsen og assisterende rektor Liv Wærp har inngått en avtale som gagner begge parter i russetiden.

Foto: Christina Honningsvåg / NRK

Visepresident for russen på Lier videregående Mats Eidal Olsen bekrefter at russen går inn i en litt annen modus når russetiden starter, og det var også derfor de gikk inn i denne avtalen.

– Det skjer veldig mye i russetiden, man vet at man ikke er like fokusert på skole. Og vi vil ikke at disse to ukene skal kunne ødelegge for ellers gode karakterer ved å få dårligere resultater på prøver i denne perioden.

Selv om visepresidenten er enig i at man går på skolen for å lære og få en utdannelse, så sier han at russetiden er noe helt eget.

– Da er det fest og moro store deler av døgnet. Det går med veldig mye tid og man blir rett og slett sliten. Vi har vanligvis en til to prøver i uken i denne perioden, og det er deilig å kunne slippe disse.

Blir fortsatt vurdert

Ordningen har de hatt de siste 4–5 årene, sammen med St Hallvard videregående. Rektor sier at denne avtalen ikke vil si at elevene slipper skole i sin helhet.

– Vi har sagt ja til å ikke gjennomføre store og omfattende prøver i denne perioden. Det vil allikevel ikke omfatte alle elever, for eksempel som har høyt fravær og dermed ligger an til å ikke få vurdering. Disse må regne med å kunne få oppsatt prøver i perioden.

– Og det er selvsagt vanlig skole i denne perioden, med oppmøte til vanlig tid, og de blir fortsatt vurdert selv om de slipper de store prøvene.

Wærp sier at reaksjonen har vært delte, men det fra andre elever enn russen.

– Vi har hørt fra noen elever som ikke er russ at vi tar vel mye hensyn til russen. Men vi syns det er en veldig grei avtale, og det betyr som sagt ikke fullstendig fritak fra skolegangen, kun de store prøvene.