Hopp til innhold

- Jeg blir forbanna

Faren til ett av barna som døde under fødsel ved Kongsberg Sykehus, er opprørt over at legen som var på vakt trolig kun får en advarsel.

Rune Hovland

Rune Hovland er opprørt over legeadvarselen.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

- Det holder ikke bare med en advarsel. Hvis dette blir resultatet, så blir det sak, sier Rune Hovland.

Hovland mistet sin datter under en fødsel ved Kongsberg sykehus lille julaften 2007.

Torsdag ble det klart at legen som skal ha vært innblandet i flere dødfødsler ved Kongsberg sykehus, trolig får beholde jobben.

- Jeg blir forbanna, sier Hovland til NRK.

- Ikke nok med en smekk på fingeren

- Vi ser foreløpig ingen grunn til å frata ham retten til å være lege, sier avdelingsleder Gorm Are Grammeltvedt ved Statens Helsetilsyn.

Legen risikerer derimot å få en advarsel fordi han ifølge Helsetilsynet handlet uforsvarlig. Også en jordmor risikerer å få en advarsel.

Det gjenstår en del undersøkelser før Statens Helsetilsyn konkluderer i saken.

- Det holder ikke med en smekk på fingeren, mener Hovland.

Arbeidsgiver avgjør

Jardar Hals

Klinikkdirektør for Kvinne- og barneklinikken, Jardar Hals, ønsker ikke å spekulere på om legen som granskes bør fortsette i stillingen ved Kongsberg sykehus.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

- Vestre Viken helseforetak vil gjøre en selvstendig vurdering som arbeidsgiver om legen ved fødeavdelingen på Kongsberg kan få tilbake jobben, sier klinikksjef Jardar Hals.

Legen ble midlertidig løst fra sin stilling ved sykehuset etter den siste dødfødselen i januar. Det var denne episoden som førte til at avdelingen blei stengt.

Ifølge Hals vil de ta Helsetilsynets endelige konklusjon til etterretning, men at han ikke ønsker å kommentere hva dette vil ha å si for om legen skal fortsette ved sykehuset eller ikke.

Rune Hovland reagerer sterkt på at legen kan komme til å fortsette som lege ved Kongsberg sykehus.

- Jeg håper inderlig at Vestre Viken ser fakta i saken og ikke blir påvirket av andre, sier den opprørte faren.