Hopp til innhold

Fødeavdeling stenges etter at kvinne mistet barnet

I helgen døde et barn i mors liv ved fødeklinikken på sykehuset i Kongsberg. Nå stenges fødeklinikken etter flere alvorlige hendelser.

Blefjell Sykehus Kongsberg

Helsetilsynet har stengt Føden på Sykehuset Kongsberg.

Foto: Odd Vegard Kandal / NRK

- Det skjedde en dramatisk og tragisk hendelse i helga. Et barn døde i mors liv, og det kan være indikasjoner på at det er sider ved helsehjelpen som er gitt, som kan ha bidratt til det utfallet.

Det sier fylkeslegen i Buskerud, Ketil Kongelstad.

Sykehuset har valgt å følge oppfordringen fra Helsetilsynet, og har stengt fødeklinikken.

Føden blir stengt på ubestemt tid, og alle fødsler blir flyttet til sykehuset i Drammen.

Ketil Kongelstad

Fylkeslegen i Buskerud, Ketil Kongelstad.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Satte fortgang

Kravet om stenging kommer som følge av flere hendelser de siste åra. Sykehuset ønsker ikke å utdype hva slags hendelser det er snakk om. Men fylkeslegen forteller at det var helgens hendelse som satte fortgang i prossessen.

- Det gjorde at jeg måtte be administrerende direktør om en rask respons om hva de ville gjøre. Resultatet har blitt stenging.

Kongelstad vet ikke hvor lenge fødeavdelingen blir stengt.

Alvorlige avvik

Allerede i september fikk sykehuset påpekt alvorlige feil og mangler .

Av avvik finner man blant annet dette:

  • Vestre Viken HF Kongsberg sykehus tillater fødsler hvor det er kjent risiko for komplikasjoner for mor og barn, uten at man har tilgang til nødvendig kompetanse.
  • Vestre Viken HF Kongsberg sykehus har ikke et internkontrollsystem som kan bidra i tilstrekkelig grad til kvalitetsovervåkning og kvalitetsforbedring.
  • Vestre Viken HF Kongsberg sykehus, Fødeavdelingen har ikke etablert et system som sikrer at dokumentasjon av den pasientrettede virksomhet blir ivaretatt fullt ut.

Bekymringsbrev

Vestre Viken HF mottok i dag brev fra Helsetilsynet i Buskerud om bekymringen for det faglige nivået ved fødeavdelingen.

- I brevet fikk sykehuset skriftlig pålegg om innen kl 13.00 å gi fylkeslegen en tilbakemelding om hvordan de gravide i Kongsbergregionen skal sikres et faglig forsvarlig fødetilbud fra og med i dag, står det i pressemeldingen.

Overfører fra i dag

Medisinskfaglig ansvarlig for fødsel og kvinnesykdommer i Vestre Viken har, i samarbeid med kompetanse fra Rikshospitalet, konkludert med at den eneste måten å sikre fødende ved Kongsberg sykehus, er å overføre dem til Sykehuset Buskerud inntil videre. Overføringen skjer fra og med i dag.

Tilbudet ved Sykehuset Buskerud vil bli forsterket med jordmødre fra Kongsberg.

Ordfører informert

Ordfører Vidar Lande sier at han er blitt informert om stengningen.

- Jeg ble svært overrasket, men fikk beskjed om at stengningen skjer på faglig grunnlag. Jeg er selvsagt opptatt av at det skal være trygge forhold for mor og barn, sier Lande.

- Jeg håper selvsagt at det blir satt i verk de nødvendige tiltak slik at fødeavdelingen kan åpnes igjen når det er forsvarlig, sier Lande.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.