Får ikke Nav-pengene de har krav på

Startproblemer hos nyopprettede NAV Forvaltning Oslo har skapt problemer for mottagere av sykepenger og barnetrygd.

NAV
Foto: Else Jorunn Saga / NRK

Avdelingen ble opprettet for å forenkle saksbehandling og utbetaling av ytelser, men flere har opplevd at enkle utbetalinger ikke blir utbetalt før flere måneder for sent.

Avdelingssjef i NAV Forvaltning, Anne Cecilie Kran, innrømmer at ikke alt går på skinner.

- Vi får noen klager vedrørende dette, så vi er fullt klar over problemet, sier Kran.

Skal forenkle utbetalingene

NAV Forvaltning ble opprettet for å forenkle saksbehandling og utbetaling av ytelser for å frigjøre ressureser ved de lokale NAV kontorene.

Alle henvendelser skal likevel rettes til NAV lokalt først, og forvirring rundt den nye ordningen kan ha skapt problemer for enkelte brukere, sier Kran:

- Vi har forståelse for at brukerne er frustrerte når de ikke får de ytelsene de har krav på, til den tiden vi ønsker, sier Kran.

Pengene uteblir

Flere personer NRK Østlandssendingen har snakket med sier at de etter at avdelingen ble opprettet i mars ikke fikk pengene de hadde krav på.

Østlandsendingen fortalte i mai om Kristin Eggen som ikke hadde fått barnetrygd på 4 måneder:

- Jeg etterlyste barnetrygden første gang i februar. Så har jeg etterlyst den hver tredje uke, og fremdeles ingen barnetrygd. Til slutt ga jeg bare opp, sier Eggen.

Tre måneder uten penger

Kristin fikk pengene til slutt, men er ikke den eneste som har hatt problemer.

En kvinne som skulle hatt sykepenger fra april, fikk først utbetaling i slutten av juli.

Hun forteller at hun i perioder oppsøkte sitt lokale NAV kontor flere ganger i uka, og at hun gjentatte ganger kom med den samme dokumentasjonen som bekreftet hvor hun jobbet, og at hun var sykemeldt.

- Livsopphold førsteprioritet

Likevel tok det over 3 måneder før pengene kom, og i mellomtiden fikk hun beskjed om å oppsøke sosialkontoret hvis hun fikk økonomiske problemer.

- Stødnad til livsopphold er prioritet nummer én, slik at brukeren ikke skal stå uten penger, beklager Kran i Nav Forvaltning.

Også interresseorganisasjoner som har medlemmer som ofte er i kontakt med NAV-systemet får meldinger fra folk som ikke får pengene i tide.

- Skaper irritasjon og problemer

Assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjopn fikk før sommeren en mail fra en mann som hadde ventet i 5 mnd for å få refusjon fra NAV for utlegg til drosje i forbindelse med en behandling:

- Det skaper selvfølgelig irritasjon hos mange at det tar så lang til, og for noen skaper også økonomiske problemer og en tøffere hverdag, så dette må det ryddes opp i, sier Ovesen.

- Gjør alt vi kan

Til nå har bare noen av Oslos bydeler vært innlemmet i NAV Forvaltning, men i løpet av høsten skal alle NAV-kontorer være med.

Enhetsleder Kran har planen klar for hvordan forvaltningsenheten skal effektivisere saksbehandling og utbetaling, slik at de lokale kontorene kan konsentere seg fullt og helt om veiledning og rådgivning til brukerene.

- Vi gjør alt vi kan for at vi skal levere det vi skal. Det er det som betyr noe for hver enkelt medarbeider, og det er derfor vi kommer på jobb hver dag, sier Kran til NRK Østlandssendingen.