Får ikke barnevernhjelpen de vil ha

Kommunene i Østfold får langt færre nye stillinger i barnevernet enn de har søkt om.

Staten oppretter nå 23 nye stillinger i barnevernet her i fylket, mens kommunene har søkt om 39 stillinger.

Fylkeslege Elisabeth Markhus mener likevel at de nye stillingene vil komme godt med for kommunene.

– Det er nok noe de føler gjenstår, men dette er starten på en satsing og vi får håpe dette gir gode resultater på sikt. Det trengs litt tid til å implementere slike satsinger, så vi må sette alle kluter til, sier Markhus.

LES OGSÅ:

Bryter tidsfristene

Barnevernet i Østfold-kommunene sliter med lang saksbehandlingstid, og fem kommuner bryter tidsfristene i barnevernssaker.

23 nye stillinger øremerket barnevernet i fylket skal fordeles denne uken, og det bør kunne bety bedre tjenester allerede i år.

– Da har vi beregnet at det er penger til å tilsette folk i år, sier Markhus.

LES OGSÅ:

Oppgavene øker stadig

Men lang saksbehandlingstid er ikke bare et Østfold-problem.

– Dette er en problemstilling i hele barnevernet i landet. Oppgavetilfanget øker mer enn stillingene har økt, og det er bakgrunnen for at regjeringen har bestemt seg for å satse med øremerkede midler.