Fant teiner i hummerreservatet

Forskere fra havforskningsinstituttet har funnet teiner i hummerreservatet utenfor Spjærøy på Hvaler. Ikke bare var de plassert i reservatet, det er fortsatt over en måned til hummerfisket.

Hummer-forskere

Forskere fra Havforskningsinstituttet. Fra venstre Kate Enersen, Svein Erik Enersen og Anders Jelmert.

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

Forskningsskipet «G.M. Dannevig» ligger i Vikerhavn på Spjærøy. Havforskningsinstituttet registrerer bestand i reservatene og gjør også undersøkelser på et referansefelt.

G.M.Dannevig

Havforskningsinstituttes forskningsfatøy «G.M. Dannevig».

Foto: Jan Henrik Ihlebæk / NRK

– Her har vi et hummerreservat ved Kvernskjær der hummeren er fredet. I tillegg driver vi kontrollfiske, og så sammenligner vi resultatene fra det fredede området med et kontrollområde hvor det det er tillatt å fiske, forklarer forsker Anders Jelmert.

Varmt vann gir dårligere fangster

– Hvordan ser det ut i år?

– Det ser bra ut., men i år er det litt dårligere fangster enn det har vært de tidligere årene. Det kan skyldes det varme vannet. Det ligger på rundt 19 grader her ute. Det har ikke vært så varmt i de vannmassene som vi har fisket hummer i tidligere, forteller tekniker Svein Erik Enersen.

– Dere har funnet teiner som ikke skulle vært der?

Uvitenhet?

– Ja, vi fikk dessverre tak i noen småteiner som lå her i reservatet. Det er tydelig at folk ikke har greie på det, sier Enersen.

Han sier at det er vanskelig å si om hensikten var å fiske hummer, det dreier seg om det han betegner som «små billigteiner». Det var ingenting i teinene da de ble funnet.

– Jeg regner med at det dreier seg om uvitenhet, unnskylder Enersen.

– Men det forstyrrer jo på en måte forskninga når man er inne og roter i et område som skal være helt i fred?

– Ja det sier seg selv, det bør jo ligge i ro når det kan.

Send inn merker!

Jelmert forteller at forskerne merker all hummer de får tak i, både i reservatet og i kontrollområdene.

– Det er viktig at folk er flinke til å sende inn merker når de får merket hummer. Det er veldig viktig for oss, slik at vi kan få best mulig oversikt over bestanden, sier Jelmert.

– En av filosofiene er at når hummer er fredet over lang tid blir kanskje populasjonen så stor at de vandrer ut og etablerer seg, og det er det jo virkelig lurt med reservater?

– Nettopp. Og det er også en av de tingene vi ser nå, at i de fredede områdene er det mye større hummer å få. Der det er lov å fiske blir hummerne hele tiden fisket ut, så vi ser at dette har betydning for størrelsen på hummer. Og størrelsen på hummeren er viktig for hvor mange avkom de kan få, sier Jelmert.

Hummeren er fredet ut september.