Hamen gitt bort i falsk annonse

Det norske problemskipet MS Hamen, som ligger på svensk side av Iddefjorden, ble i en falsk annonse gitt bort.

Det norske skipet MS Hamen, som har vært et problem for svenske myndigheter de siste sju årene, er nylig lagt ut til "gi-bort-pris" via en norsk nettside.

Skipet var annonsert, som om det var mulig å få båten gratis, skriver Strømstads Tidning.

Men det hele var en spøk, iscenesatt av en ung mann, som dessuten tilføyde i annonsen, at den som ville ha båten sikkert kunne regne med å få start på den, og at den bare var å komme og hente den i Iddefjorden.

Les også:

Miljøproblem

MS Hamen gis bort

BARE EN SPØK. Via en annonse på finn.no ble det kunngjort at MS Hamen skulle gis bort.

Foto: Faksimile / Finn

Fra Strømstad kommune, Västra Götalands lensstyrelse og lokalbefolkningen er det pekt på at det lekker kjemikalier fra skipet, og at det er frykt for at det skal synke og bli liggende på svensk side for evig tid.

I mars i fjor gikk skipet ned under isen med akterenden, men kunne heves.

I fjor sommer gikk den svenske kystvakten om bord, etter at det var oppdaget lekkasjer fra Hamen til vannet rundt skipet. Olje og andre væsker ble da lenset fra skipets røranlegg og hulrom.

Hamen ligger i et EU-vernet område innenfor det som heter "et særskilt beskyttet område" under Natura 2000, og det er sterke begrensninger på hva slags aktivitet det kan være i slike områder.

Les også:

Drar ut med avgjørelse

Den norske stiftelsen som eier Hamen, har ikke svart på henvendelser og varsler fra svenske myndigheter.

Derfor benyttet Västra Götalands länsstyrelse den norske namsmannen, for å få levert et skriftlig varsel til eierne tidligere i år.

Flere frister er gjennom årene gitt til eierne av MS Hamen, men de har ikke fulgt opp.

Skipets eiere hadde frist på seg til å fjerne skipet til 20.juli år, men kystvakten i Gøteborg har ikke fått beskjed om aktivitet på stedet.

Jonas Østlund i Kronfogden, sier til NRK.no at de da vil legge ut jobben med å fjerne skipet på anbud.

Svenskene får regningen

Strømstads ordfører Ronnie Brorsson frykter skattebetalerne i Sverige får regningen for flyttingen av vrakskipet MS Hamen.

Skipet har ligget ved Hälle på svensk side av grensefjorden i årevis, men skipets skrotverdi vil neppe dekke flyttekostnadene.

De norske eierne prøvde å skaffe penger til å restaurere MS Hamen, men har ikke penger til å betale den pålagte flyttingen.

Video 076e75fc-9d8e-4bb1-badc-aaef91d7d4a1.jpg

MS Hamen synker