Fagerli ventemottak stenges

Fagerli ventemottak i Nannestad stenges for godt.

Fagerli ventemottak

Mottaket har vært stengt etter at flere beboere utførte hærverk i begynnelsen av juli, og nå har justisdepartementet bestemt at de vil avvikle dagens mottaksordning,

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Mottaket har vært stengt etter opptøyene i begynnelsen av juli i år Beboerne skal da ha vært opprørte over de dårlige forholdene på mottaket.

Nå har justisdepartementet bestemt at de vil avvikle dagens mottaksordning. I stedet ønsker de å etablere annen innkvartering for personer som ikke får asyl i Norge.

Ikke returfremmende

Utlendingsdirektoratet (UDI) sier opp kontrakten med Hero Norge A/S om drift av Fagerli ventemottak.

Siri Rustad, avdelingsdirektør i UDI

Siri Rustad i UDI sier Fagerli ventemottak ikke har fungert etter hensikten.

Foto: Svein Erik Dahl / UDI

– Hovedmålet vårt er at flest mulig skal reise tilbake til hjemlandet sitt når de får avslag på søknaden om asyl. Vi har sjenerøse returordninger, og vi vil gjøre dette bedre kjent, Siri Rustad, avdelingsdirektør i UDI.

– En evaluering av ventemottaksordningen viser at det er ikke returfremmende, slik intensjonen med mottaket egentlig var. Dette er årsaken til at vi nå heller oppretter et retursenter, sier Rustad til NRK.

Bråk får skylden

UDI si er til Romerikes Blad at alt bråket på stedet er en av årsakene til at de nå avvikler hele ventemottaksordningen.

– Bråket i sommer, og tidligere forhold, har vært med i den store sammenhengen da beslutningen ble tatt, sier regiondirektør i UDI, Ane Nordskar.

De to statlige ventemottakene på Lier og Fagerli ble påtent og totalskadd den 6. og 7. juli etter opptøyer blant asylsøkere med endelig avslag på asylsøknadene. Ventemottakene fikk senere sterk kritikk i en såkalt «skyggerapport» utarbeidet av Antirasistisk Senter.

De ansatte og Nannestad kommune er informert om avgjørelsen om å stenge Fagerli som ventemottak, skriver UDI i en pressemelding. Det er ikke avklart om Fagerli på et senere tidspunkt vil bli brukt som asylmottak eller retursenter.

Les flere nyheter fra Oslo og Akerhus. Følg NRK Østlandssendingen på facebook og twitter.