Færre heltidsstillinger utlyst i år

I Drammen er det så langt i år utlyst 76 sykepleierstillinger i heltid. Det er betydelig færre heltidsstillinger enn i 2017, med en nedgang fra 70 prosent til 59 prosent i 2019. Det bekymrer Norsk Sykepleierforbund.