Lena vil ha heltidsstilling som sykepleier, men får det ikke

Selv om Lena Åsen Engen har 16 års ansiennitet som sykepleier, får hun ikke heltidsstilling av Kristiansand kommune. Det bekymrer Norsk Sykepleierforbund.

Lena Åsen Engen

Lena Åsen Engen vil ha heltidsstilling som sykepleier, men må ta til takke med deltidsjobb. Hun sier hun har flere kollegaer som er i samme situasjon.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Som mange andre er jeg gift, har barn, hus og bil, og alt skal betales. For at ting skal gå rundt er jeg avhengig av å jobbe 100 prosent, sier sykepleieren.

Siden 2015 har hun vært ansatt som sykepleier ved Valhalla helsesenter i Kristiansand, men hun har aldri fått tilbud om en hundre prosent stilling.

– Jeg har nå en stilling på 74 prosent, sier hun.

For å komme opp i hundre prosent må hun jakte ekstra vakter. Det tærer på.

– Det er slitsomt å ikke vite om man kommer opp i det antallet man trenger. Med en forutsigbar turnus i 100 prosent, hadde jeg kanskje hatt litt mer overskudd.

Sykepleierforbundet er bekymret

Situasjonen til sykepleieren bekymrer Norsk Sykepleierforbund.

Så langt i 2019 har Kristiansand kommune lyst ut 58 sykepleierstillinger på nav.no. Kun 52 prosent av disse er heltid.

Dette er en negativ utvikling siden 2017. Da var 67 prosent av de utlyste sykepleierstillingene heltid. Det viser tall fra Norsk Sykepleierforbund sitt Heltidsbarometer.

– Jeg er bekymret for de unge, for rekrutteringen og jeg er bekymret for tjenesten. Vi mangler jo folk, sier fylkesleder Ragne Quinteros i Vest-Agder Sykepleierforbund.

– Hvis Kristiansand kommune vil være attraktiv, må de si at det er heltid som gjelder. Vi vet at studentene ønsker dette, legger hun til.

Ragne Quinteros

Fylkesleder Ragne Quinteros i Vest-Agder Sykepleierforbund.

Foto: Kristin Henriksen / Kristin Henriksen

Også i Drammen peker pilene i en negativ retning. Der er det så langt i år utlyst 76 sykepleierstillinger i heltid – en nedgang fra 70 prosent i 2017 til 59 prosent i 2019.

Positiv trend på landsbasis

På landsbasis går det likevel i en positiv retning. I Oslo har det for eksempel vært en økning fra 59 prosent i 2017, til 74 prosent så langt i år.

– I kommuner der politikere og ledere har tatt fatt i disse tingene, ser vi fremgang, sier leder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunnhild By.

Hun understreker at det må gjøres harde prioriteringer for å skape en heltidskultur.

Sjekk status i din kommune her:

Mener det må tas på alvor

I Kristiansands handlingsprogram for 2019–2022 er ett av målene at kommunen skal ha 60 prosent heltidsansatte innen 2022.

I rådmannens forslag til handlingsprogram for 2018–21 er det imidlertid ikke innarbeidet særskilte bevilgninger til å styrke arbeidet med å fremme økt heltid.

– Man forsøker seg på en satsing, uten at det følges opp med midler. Da er det ikke så rart at det ikke kommer resultater, sier SVs ordførerkandidat i Kristiansand, Mali Steiro Tronsmoen.

Hun legger vekt på at å få en heltidskultur er viktig både for de ansatte og brukerne.

– Det å treffe de samme menneskene dag etter dag fremfor nye fjes annenhver dag, gir en bedre tjeneste, sier Tronsmoen.

Mali Steiro Tronsmoen

– Når folk får deltidsstillinger begynner de å jakte på nye vakter hele tiden, og ender opp med å utvikle en slitsom livssituasjon. Normalen bør være en å ha heltidsstilling, sier Tronsmoen.

Foto: Håkon Raa / NRK

Mener selv de har økning i heltidsansettelser

– Vi er litt usikre på hva som ligger bak tallene fra Norsk Sykepleierforbund, så jeg har ikke noen kommentar til dette, sier helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli i Kristiansand kommune.

Kommunens egne tall er hentet ut fra rekrutteringssystemet Webcruiter som viser at 46 prosent av sykepleierutlysningene i 2017 var heltidsstillinger, mens tallet så langt i 2019 er 55 prosent.

Utlysninger Kristiansand kommune

2017

2018

2019 (fram til 3. september)

Antall annonser med sykepleier i stillingstittelen

80

91

74

Antall utlyste 100 %-stillinger i annonsene

37

49

41

Prosentandel heltidsstillinger

46,3%

53,9

55,4

Kilde: Webcruiter/Kristiansand kommune

Dehli avviser kritikken fra SV, og hevder at kommunen arbeider målrettet for å få opp andelen heltidsansatte.

– Forskjellen går på hva man lyser ut og hva man faktisk får tilsatt. Vi har i utgangspunktet et premiss på at stillinger skal utlyses som heltid der det er mulig og der vi har lønnsrammer til det.

Men dere har vedtatt å satse på heltidskultur, bør ikke dette også signaliseres i utlysningene?

– Jo, og det gjør vi når vi kan slå sammen stillingsandeler og lage hele stillinger. Vi kan ikke utlyse en full stilling hvis vi ikke har lønnsmidler til det, sier Dehli.

Wenche P. Dehli

Wenche P. Dehli sier at det er viktig for kommunen at antall heltidsstillinger går opp, men at det er mange som ikke ønsker en full stilling. Hun sier at Kristiansand kommune har hatt en økning på 4,5 prosent i heltidsstillinger fra 2017.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Må synliggjøre at de satser på heltid

Tronsmoen i SV sier det er positivt om personer som allerede er ansatt i kommunen, får høyere stillingsprosent.

– Men kommunen må erkjenne at det er et problem når det lyses ut et stort antall stillinger i deltid, sier ordførerkandidaten.

Hun mener kommunen i større grad må synliggjøre at det er mulig å få en heltidsstilling.

– Da kan ikke kommunen bare lyse ut småstillinger selv om de har et mål om å gjøre stillingen større. Utlysningsteksten må også vise at Kristiansand kommune er en kommune hvor du får heltidsstilling, avslutter Tronsmoen.