Har få problemer med samhandlingsreformen

– Kommunene i Østfold er gode på å ta i mot pasienter raskt fra Sykehuset Østfold.

Sykehus
Foto: Kathrine Brønn / NRK

Det er konklusjonen fire måneder etter at samhandlingsreformen ble iverksatt.

Pasientene skal nå ut av sykehuset samme dag som de er utskrivningsklare, og det er sjelden pasienter må ligge ekstra på sykehuset.

Etter at samhandlingsreformen ble igangsatt i januar, har det i fylket bare vært 139 sykehusovernattinger på pasienter etter at de er utskrivningsklare.

– Det er et veldig lavt tall. På samme tid i fjor hadde vi over 2.000 liggedøgn, sier Odd Petter Nilsen som er samhandlingssjef ved Sykehuset Østfold.

LES OGSÅ:

Hadde fokus på reformen før den ble iverksatt

Kjersti Gjøsund, kommuneoverlege i Sarpsborg

Kjersti Gjøsund er kommuneoverlege i Sarpsborg.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Mens pasientene i fjor kunne bli liggende i dagevis etter at de var definert som utskrivningsklare, skal kommunene nå ta dem imot fra dag en.

Det var knyttet stor usikkerhet til hvordan dette ville fungere, men tallene viser at kommunene får det til – uten å måtte kjøpe ekstra liggedøgn av sykehuset.

– Hovedgrunnen til at dette går så bra, er at i Østfold har man hatt fokus på samhandling lenge før reformen ble lansert som en ide. Da vi skulle begynne å forhandle og planlegge mer konkrete retningslinjer, så hadde vi unnagjort flere av de problemene som vi vet at andre sliter med i resten av landet, sier Kjersti Gjøsund, kommuneoverlege i Sarpsborg.

LES OGSÅ:

– Situasjonen kan endre seg

– Vi var godt forberedt. Så godt det lar seg gjøre i alle fall, sier Odd Petter Nilsen.

Forskjellen fra før er at kommunene nå skal varsles tidligere om når pasienter er utskrivningsklare, slik at kommunen kan forberede seg.

Samtidig jobber egne pasientkoorinatorer med å planlegge mottak av pasientene i kommunen.

– Det er klart at ting kan skje og situasjonen til pasienten endrer seg underveis, men så lenge kommunen får beskjed i godt tid, så går dette bra.