Erstatning til arbeidsulykkesoffer

Litauiske Ramunas Gudas har fått et tilbud om 2,4 millioner kroner i erstatning fra Yrkesskadeforsikringsforeningen etter at han ble arbeidsufør i 2013, skriver Budstikka. Gudas ble skadet i en heisulykke på et byggeprosjekt på Haslum.