Enda en toppsjef forsvinner

For fjerde gang på under et halvt år forsvinner en toppsjef i Halden kommune.

Gunn Kleve, helse og sosialsjef i Halden kommune

SLUTTER SOM SJEF. Helse- og sosialsjef i Halden kommune, Gunn Kleve, slutter.

Foto: Tomas Berger / NRK

Frafallet av toppledere i Halden kommune ser ut til å fortsette.

I dag melder helse-og sosialsjef Gunn Kleve, at hun ikke lenger ønsker å fortsette som leder.

Hun er dermed den fjerde topplederen i Halden kommune, som forsvinner på seks måneder.

- Kommunalsjef helse og omsorg, Gun Kleve, fratrer stillingen med virkning fra 01.09.2012. Gun Kleve fortsetter å arbeide i Halden kommune, sier konstituert rådmann Eivind Hansen.

Økonomisjef Roar Vevelstad blir konstituert som kommunalsjef helse og omsorg inntil videre.

Stillingen som helse-og sosialsjef vil bli utlyst eksternt.

- Harde krav mot alle

Eivind Hansen

KONSTITUERT RÅDMANN. Eivind Hansen har, etter at han ble konstituert som rådmann i Halden kommune fra mars i år, måttet konstatere at tre etatssjefer har forsvunnet.

Foto: Privat

Halden kommunes innbyggere må belage seg på kraftige kutt i mange tjenester, når driften nå skal tilpasses de egentlige inntektene.

Halden kommune gikk 143,3 millioner i minus i fjor, og i år går det mot flere titall millioner i minus.

Eivind Hansen vil ikke si at de store underskuddene medfører krav til lederne, som skremmer dem ut av jobbene.

- Det vil jeg ikke spekulere i. Kravene til kommunalsjefene er harde, og det er egentlig kravene til alle ledere i Halden kommune, sier han.

Les også:

Etat med store overskridelser

Helse- og sosialetaten i Halden kommune har slitt med store overskridelser i flere år, og Gunn Kleve kaster nå kortene.

I følge en pressemelding fra Halden kommune er det en frivillig avgang fra Kleves side.

- Kommunalavdelingen står overfor store økonomiske utfordringer. Jeg ser at det er nødvendig å gjøre omfattende endringer i driften for å få ned kostnadene.

Etter flere år med til dels krevende omstillingsprosesser har jeg bedt om at jeg slipper denne oppgaven og i stedet få andre arbeidsoppgaver, heter det fra Kleve i pressemeldingen.

Konstituert rådmann Eivind Hansen mener Gunn Kleve har tatt etaten gjennom mange omfattende og viktige faser, og vil ikke si at hun ikke har fått det til, på tross av overskridelsene.

- Gunn har tatt etaten gjennom mange omstillingsprosesser. Nå må det gjøres enda mer, og det ønsker hun ikke å være med på videre. Hun har derfor bedt om avløsning i forhold til det, sier Hansen til NRK.no.

Toppsjiktet tynnes ut

Halden kommmunestyre gikk enstemmig til oppsigelse av forrige rådmann Per Egil Pedersen i februar i år.

Han ble senere ansatt som leder i det kommunale selskapet Halden Byutvikling AS.

I samme tidsperiode sluttet skolesjef Marie E. Axelsen etter eget ønske, for å gå over i en stilling i Utdanningsdirektoratet.

I forrige uke ble det kjent at kommunalsjef i teknisk og kultur, Åsmund Bråtekas, ikke lenger skal lede etaten.

I følge Bråtekas selv, kunne han ikke lenger ta ansvar for etaten videre, opgga han i en pressemelding gjengitt i Halden Arbeiderblad.

Bråtekas tiltrer ny stilling som rådgiver i rådmannens stab fra og med 1. september, og får oppgaver knyttet til gjennomføring og ledelse av organisasjonsutviklingsprosjekter.

Din rolle i dette, Hansen - de andre går, du blir; Forteller det noe om deg?

- Det har jeg ingen kommentar til, sier Eivind Hansen til NRK.no

Du er konstituert som rådmann et stykke fremover, og det er utlyst fast rådmannsstilling. Kommer du til å søke stillingen?

- Jeg får si det samme, som jeg har sagt lenge nå; Jeg har ikke tatt stilling til det foreløpig, sier han.

- Usikkerhet i organisasjonen

Eivind Hansen konstaterer at en rådmann og tre etatsjefer er forsvunnet siden mars i år, og han sier det gir en blandet effekt for organisasjonen Halden kommune.

- Organisasjonen blir preget av usikkerhet, i forhold til hvordan det kommer til å se ut på ledersiden framover. Nå er det flere som er konstituert, og de ledige stillingene skal utlyses på vanlig måte, sier han.

- Samtidig kan dette være at det gir en ny giv - et fokus på at vi må omstille ytterligere, og omstille ytterligere for å komme i balanse, sier konstituert rådmann Eivind Hansen.

Thor Edquist (H)

POSITIV TIL ORGANISASJONSENDRINGENE. Halden-ordføreren er forventningsfull til konstituert rådmann Eivind Hansens prosess med å gå igjennom hele organisasjonsstrukturen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Topptung ledelse uten god nok oversikt

Halden-ordfører Thor Edquist skriver på sin blogg, at det ser ut til at kommunen har vært for toppstyrt over noen år, og at sjefene ikke har hatt mulighet til å ha kontroll på økonomien i en så stor organisasjon som Halden kommune med over 2 000 ansatte.

- Den kontrollen MÅ flyttes nedover i organisasjonen til de arbeidsplassene som møter alle kommunens brukere, skriver Edquist.

Han mener en bredere organisasjonsform, hvor ansvaret for økonomien flyttes nedover i organisasjonen vil gi effekter på sikt.

Halden-ordføreren er forventningsfull til konstituert rådmann Eivind Hansens prosess med å gå igjennom hele organisasjonsstrukturen.

- Jeg er sikker på at det arbeidet som rådmannen nå utfører og forbereder, i samarbeid med både omstillingsvillige ansatte og fagforeningene, vil gi ønsket effekt på litt sikt, skriver Edquist i sin blogg.