Hopp til innhold

Ekspertene er uenige om drapstiltalt jente (16) var psykotisk

I dag starter ankesaken mot den 16 år gamle jenta som drepte en nattevakt ved en barnevernsinstitusjon i Asker i oktober 2014. Ett av hovedtemaene i Borgarting lagmannsrett er om hun var tilregnelig eller ikke.

Krimteknikker ved Små enheter

Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept 27. oktober 2014 på jobb ved barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker. I dag starter ankesaken mot jenta som drepte henne.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Anna Kristin Gillebo Backlund

Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på Vollen i Asker i oktober 2014.

Foto: Privat / NTB scanpix

– Det er mye som tilsier at hun var psykotisk da drapet skjedde og dermed ikke strafferettslig tilregnelig, sier jentas forsvarer Cecilie Nakstad.

I juni 2015 ble den tiltalte 16 år gamle jenta dømt i Asker og Bærum tingrett til ni års forvaring med minstetid på seks år for overlagt drap på Anna Kristin Gillebo Backlund ved barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker i oktober 2014.

I tingretten slo tre sakkyndige enstemmig fast at jenta var tilregnelig og kunne dømmes til fengselsstraff.

Statsadvokat Erik Førde har tillit til konklusjonen de sakkyndige kom fram til i tingretten.

– Det er godt kvalifiserte fagfolk, men vi vil naturligvis høre den nye bevisførselen som kommer i lagmannsretten, sier Førde.

Hvis jenta blir kjent tilregnelig, vil forsvaret forsøke å nedjustere dommen til forsettlig drap og vanlig fengselsstraff. Påtalemyndigheten vil opprettholde dommen fra tingretten. Hvis hun blir kjent utilregnelig, ønsker begge parter tvungent psykisk helsevern.

Kun sittet tre måneder i fengsel

Cecilie Nakstad er forsvarer for den drapstiltalte 15-åringen

Advokat Cecilie Nakstad er 16-åringens forsvarer.

Foto: Larsen, HÃ¥kon Mosvold / NTB scanpix

Jenta skulle sone straffen ved ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel utenfor Bergen, men siden dommen i fjor har hun bare sonet tre måneder i fengsel. Etter dommen ble hun tvangsinnlagt på Regional sikkerhetsavdeling ved Sandviken sykehus i Bergen i en kort periode. I desember ble hun tvangsinnlagt igjen og har vært der siden.

Behandlerne hennes på Sandviken sykehus har erklært jenta psykotisk.

– De baserer det på symptomer som hun også viste i tiden rundt drapet, sier Nakstad.

Før ankesaken har tiltaltes familie engasjert en egen sakkyndig som har gjennomgått alle journalene til den tiltalte siden hun var elleve år.

– Den sakkyndige mener journalene kan tyde på psykose i perioden drapet skjedde, sier forsvareren.

Statsadvokaten mener imidlertid det er en svakhet ved vurderingen fra forsvarets egne sakkyndige.

– Den privat oppnevnte sakkyndige har aldri snakket med eller møtt den tiltalte, påpeker Førde.

Dersom dommen fra tingretten opprettholdes er det første gang i norsk rettshistorie at en person under 18 år dømmes til forvaring.

Bjørgvin fengsel

Bjørgvin fengsel utenfor Bergen har en ungdomsavdeling med landets fire eneste plasser for mindreårige innsatte.

Foto: NRK

Belastning for familien

Utsettelser av både tingretts- og ankesaken har vært en ekstra belastning for de etterlatte, ifølge bistandsadvokat Siv Hallgren.

– Familien har måttet vente lenge. De ser fram til at saken endelig kommer opp i lagmannsretten slik at de kan legge den bak seg, sier Hallgren.

Hun mener tilregnelighetsspørsmålet ble grundig behandlet i tingretten, og sier at familien anser tingrettens dom som riktig.

Ifølge bistandsadvokaten vil flere i familien være til stede under rettsaken.

Saken i Borgarting lagmannsrett er berammet til tre uker. Siden anken gjelder skyldspørsmålet blir saken behandlet som en jurysak.

Rettsak vollendrapet

Statsadvokat Erik Førde og bistandsadvokat Siv Hallgren.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix