Her skal 15-åringen sone

Ni ansatte og en psykolog skal være rundt den 15 år gamle jenta som er dømt til forvaring for drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund (30).

I dag ble en 15 år gammel jente dømt til 9 år i forvaring for å ha drept en barnevernsansatt i Vollen i Asker. Nå mener advokatforeningen at det må bli forbudt å gi barn en slik dom.

SONER I BERGEN: Her på ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel skal 15-åringen sone frem til hun er 18,5 år.

Den 15 år gamle jenta som fredag ble dømt til forvaring i ni år for drapet i Vollen skal sone ved ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel utenfor Bergen.

Jenta anket drapsdommen på stedet, men dersom hun dømmes til tidsbestemt fengselsstraff i lagmannsretten, vil soningen de første årene uansett skje i Bergen.

Der ligger landets fire plasser for barn under 18 år. Det er for tiden to barn som er fengslet i Norge og begge sitter her, 15-åringen og en gutt.

Et team på ni ansatte går i turnus for å passe på jenta og en egen psykolog har fokus på henne.

– Dette er høyere bemanning en vanlig rundt en innsatt ved ungdomsenheten. Jenta er også isolert fra den andre innsatte av sikkerhetsmessige årsaker, bekrefter leder ved ungdomsenheten, Per Omdal.

Leder av Advokatforeningens menneskerettsutvalg, Mette Yvonne Larsen, har tidligere uttalt til NRK at en forvaringsstraff for den 15 år gamle jenta er et brudd på FNs barnekonvensjon.

Anna Kristin Gillebo Backlund

DREPT: Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i oktober.

Foto: Kristine Hirsti/Privat / NRK/

Usikker fremtid

Fengselslederen overvar domsavsigelsen sammen med 15-åringen i dag, på videolink til Bergen fengsel.

Den 15 år gamle jenta kan sone i Bjørgvin til hun blir 18,5 år, men må deretter overføres til et ordinært fengsel, som for forvaringsdømte kvinner er Bredtveit.

– Det er bygget opp et tilbud rundt henne nå, som det tar tid å bygge opp. Derfor kan en flytting være problematisk, sier forskningsleder Berit Johnsen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter.

Jenta sitter isolert, og har kun kontakt med ansatte og psykolog i tillegg til besøk av familie.

Tettere oppfølging under forvaring

De rettspsykiatrisk sakkyndige mente jenta er tilregnelig, og følgelig kan straffes. Hun er diagnostisert med en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline-type.

Johnsen påpeker at innsatte har de samme helserettighetene om de er i forvaring eller fengsel. Men sier at en innsatt på forvaring har et tverrfaglig personale rundt seg og tettere oppfølging.

– I en forvaringsdom skal du ha mer tilrettelegging for endringsarbeid. Det ligger i straffen at det er fare for gjentagelse. Den faren for gjentagelse skal ned. Man skal få muligheten til å endre seg for å slippe ut, sier Johnsen til NRK.

Det skal ekstraordinære omstendigheter til for forvaring for personer under 18 år.

Håper på Høyesterett

Dommen er unik om den blir stående.

En 15 år gammel gutt ble i 2006 dømt til forvaring i Oslo tingrett for to ildspåsettelser, vold og trusler. Men denne ble opphevet i lagmannsretten, som dømte gutten til fengsel.

– Dommen mot 15-åringen blir trolig anket til lagmannsretten, og det hadde vært greit om den gikk helt til Høyesterett for å få en avklaring på om barn kan idømmes forvaring i henhold til barnekonvensjonen, sier Johnsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger