Eiendomsskatten i Oslo forsvinner ikke over natten

Er du en av dem som tror at eiendomsskatten i Oslo vil bli fjernet med en gang dersom de borgerlige tar over makten i 2019? Da må du tro om igjen. De fire borgerlige partiene har vidt forskjellige tidsplaner for å avvikle den omstridte skatten.

villabebyggelse

EIENDOMSSKATT: De borgerlige partiene i Oslo har helt forskjellige nedtrappingsplaner for eiendomsskatten i sine alternative budsjetter.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det vi foreslår for 2018, er at eiendomsskatten forsvinner for boligeiendommer med en gang, og så starter vi med å trappe den ned for næringseiendom.

Øystein Sundelin

Øystein Sundelin, finanspolitisk talsmann for Høyre i Oslo bystyre.

Foto: Olav Juven / NRK

Det sier finanspolitisk talsmann i Høyre, Øystein Sundelin, som i dag la siste hånd på partiets alternative Oslo-budsjett.

– Eiendomsskatten rammer uavhengig av inntekt, og derfor mener vi den må bort så raskt det lar seg gjøre. Det er allerede 1. januar neste år hvis vi får bestemme, sier Sundelin.

Forskjellige tidsplaner

Men det får de ikke. Det rødgrønne flertallet sørger for at eiendomsskatten neste år blir tre promille både på bolig- og næringseiendom. Det gir halvannen milliard kroner i kommunekassa.

Mens Høyre ville latt én promille av næringsskatten stå igjen, ønsker Fremskrittspartiet å fjerne hele sulamitten. Det skjer blant annet ved hjelp av et massivt salg av eiendom, boliger, sykehjem og barnehager.

Venstre derimot reduserer promillesatsen fra tre til to prosent og tar avviklingen over tre år. Kristelig Folkeparti går også fra tre til to promille på bolig, men rører foreløpig ikke skatten på næringseiendom.

Erik Lunde er KrFs førstekandidat i Oslo

Erik Lunde, gruppeleder for KrF i Oslo bystyre.

Foto: Trude Bakke / NRK

– Vi ønsker en gradvis utfasing av eiendomsskatten fordi vi vil skjerme viktige velferdstilbud og ønsker å satse på eldreomsorg, skole og rusomsorg. Men vi har et langsiktig mål om å fjerne eiendomsskatt på bolig og næring, sier gruppeleder i KrF, Erik Lunde.

Har Oslo gjort seg for avhengig av eiendomsskatten?

– Vi er i hvert fall bekymret for at byrådet bruker såpass mye penger i en situasjon hvor vi i stedet kanskje burde betalt ned mer gjeld, sier Lunde.

Mer penger til barn og unge

Uenigheten bekymrer ikke Øystein Sundelin. Han mener det viktigste er at partiene står sammen om at eiendomsskatten skal trappes ned og at det er en usosial skatt.

– Så lenge vi peker i samme retning er jeg helt sikker på at vi skal få dette til hvis vi vinner valget i 2019, sier Sundelin.

Hva er hovedinnretningene til Høyre til dette alternative budsjettet?

– Vi ønsker å bruke mer penger på barn og unge, spesielt skole og oppussing av barnehager, og gjøre det billigere for familier å reise kollektivt, sier Sundelin.

Men Høyre kutter også. Det blir ikke lenger gratis aktivitetsskole til andre enn lavinntektsfamilier. Bydelene og eldreomsorgen får mindre, og planlagte tomtekjøp skrinlegges. Det skal også effektiviseres og drives enda billigere enn byrådet legger opp til.

– Oslo kommune vil i årene som kommer være helt avhengig av effektivisering uavhengig av eiendomsskatt eller ikke, sier Sundelin.